Sprawdź jak zmieniała się struktura kadry wykładowców na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych w latach 2007-2011.

Dane pochodzą z opracowania "Szkolnictwo wyższe w Polsce 2013" opublikowanego przez MNiSW.