Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Minister, Unia lub prywatna firma: Jakie są stypendia naukowe dla studentów

Ten tekst przeczytasz w mniej niż minutę
Stypendium rektora Przede wszystkim studenci mogą otrzymać pomoc od państwa - ich sytuację prawną w tej kwestii reguluje ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.). Wyróżnia ona kilka form pomocy dla studentów przyznawanej z budżetu państwa, w tym stypendium rektora dla najlepszych studentów Do zeszłego roku stypendium rektora mógł otrzymać student co najmniej drugiego roku. Jednak od 1 października 2014 r. mają do niego prawo również studenci pierwszego roku w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są laureatami olimpiad międzynarodowych albo laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim wymienionych w ustawie o systemie oświaty. Student drugiego roku lub wyżej (studiów I stopnia, licencjackich, jednolitych magisterskich lub II stopnia, tzw. uzupełniających studiów magisterskich) musi nadal wykazać się wysoką średnią ocen (minimalnym progiem jest 4,0), a także osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub wysokimi wynikami sportowymi we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - pod uwagę brane są oceny i osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego. Ten rodzaj wsparcia może otrzymać maksymalnie 10 proc. każdego kierunku studiów prowadzonego na uczelni. Co jest uznawane za wysokie osiągnięcia, każda uczelnia szczegółowo ustala sama. I tak Uniwersytet Warszawski za osiągnięcia naukowe uznaje między innymi publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki (autorstwo/współautorstwo/artykuł w książce), wystąpienia na konferencjach naukowych i osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej krajowym (pod uwagę nie są brane działania czysto organizatorskie tj. uczestnictwo w pracach kół naukowych); za osiągnięcia artystyczne - osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej krajowym, wybitne dzieła artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne) czy udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkiem akademickim lub kulturalnym (pod uwagę nie jest brane zaangażowanie w teatr akademicki/chór/ zespół pieśni i tańca itp.), a za osiągnięcia sportowe uważa się udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, wymienionych zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych oraz zajęcie co najmniej siódmego miejsca w mistrzostwach Europy, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy, uniwersjadzie, wymienionych zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych. Ile wynosi stypendium rektora? Stawki zależą od uczelni i na przykład w roku akademickim 2014/2015 na Uniwersytecie w Opolu student, który otrzymał największą liczbę punktów otrzymywał 900 zł, a uczniowie na kolejnych progach 600, 430 i 330 zł. Z kolei na Uniwersytecie Jagielońskim była tylko jednak stawka i wynosiła ona 550 zł.
Stypendium rektora Przede wszystkim studenci mogą otrzymać pomoc od państwa - ich sytuację prawną w tej kwestii reguluje ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.). Wyróżnia ona kilka form pomocy dla studentów przyznawanej z budżetu państwa, w tym stypendium rektora dla najlepszych studentów Do zeszłego roku stypendium rektora mógł otrzymać student co najmniej drugiego roku. Jednak od 1 października 2014 r. mają do niego prawo również studenci pierwszego roku w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są laureatami olimpiad międzynarodowych albo laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim wymienionych w ustawie o systemie oświaty. Student drugiego roku lub wyżej (studiów I stopnia, licencjackich, jednolitych magisterskich lub II stopnia, tzw. uzupełniających studiów magisterskich) musi nadal wykazać się wysoką średnią ocen (minimalnym progiem jest 4,0), a także osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub wysokimi wynikami sportowymi we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - pod uwagę brane są oceny i osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego. Ten rodzaj wsparcia może otrzymać maksymalnie 10 proc. każdego kierunku studiów prowadzonego na uczelni. Co jest uznawane za wysokie osiągnięcia, każda uczelnia szczegółowo ustala sama. I tak Uniwersytet Warszawski za osiągnięcia naukowe uznaje między innymi publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki (autorstwo/współautorstwo/artykuł w książce), wystąpienia na konferencjach naukowych i osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej krajowym (pod uwagę nie są brane działania czysto organizatorskie tj. uczestnictwo w pracach kół naukowych); za osiągnięcia artystyczne - osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej krajowym, wybitne dzieła artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne) czy udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkiem akademickim lub kulturalnym (pod uwagę nie jest brane zaangażowanie w teatr akademicki/chór/ zespół pieśni i tańca itp.), a za osiągnięcia sportowe uważa się udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, wymienionych zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych oraz zajęcie co najmniej siódmego miejsca w mistrzostwach Europy, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy, uniwersjadzie, wymienionych zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych. Ile wynosi stypendium rektora? Stawki zależą od uczelni i na przykład w roku akademickim 2014/2015 na Uniwersytecie w Opolu student, który otrzymał największą liczbę punktów otrzymywał 900 zł, a uczniowie na kolejnych progach 600, 430 i 330 zł. Z kolei na Uniwersytecie Jagielońskim była tylko jednak stawka i wynosiła ona 550 zł. / ShutterStock
Wyróżniający się naukowo studenci mogą starać się o stypendia naukowe nie tylko na swoich uczelniach - finansowe wsparcie oferują im także odpowiednie ministerstwa, Unia Europejska, gminy oraz prywatne firmy.

Powiązane

Reklama

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
    Reklama
    Reklama

    Zobacz więcej