Poziom umiejętności polskich 15-latków w naukach przyrodniczych jest istotnie wyższy od średniego poziomu uczniów z krajów OECD - wynika z najnowszej edycji badania PISA (Program Międzynarodowej Oceny Uczniów).

Polscy uczniowie uzyskali w naukach przyrodniczych wynik porównywalny do 15-latków m.in. z Irlandii. Polska odnotowała jednak w tym zakresie spadek w porównaniu z poprzednim badaniem z 2012 r.

Wyniki polskiej edycji badania ogłoszono we wtorek w siedzibie MEN.

Badanie Programu Międzynarodowej Oceny Uczniów (PISA - Programme for International Student Assessment) to najważniejsze i największe badanie edukacyjne na świecie. Sprawdza ono stopień przygotowania 15-latków do dalszej edukacji, wymagań rynku pracy i powodzenia w dorosłym życiu. Przeprowadzane jest cyklicznie co trzy lata począwszy od 2000 r.

W każdej edycji badania sprawdzane są trzy umiejętności uczniów: czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych oraz rozumowanie w naukach przyrodniczych. Za każdym razem jedna z tych dziedzin jest wiodącą. W tej edycji były to umiejętności przyrodnicze.

Badanie PISA 2015 zostało w Polsce zrealizowane na ogólnokrajowej próbie losowej 160 szkół gimnazjalnych oraz 9 szkół ponadgimnazjalnych. Wylosowana próba objęła ponad 4400 uczniów, którzy rozwiązywali zadania testowe wyłącznie na komputerach.

W Polsce, badanie przeprowadził zespół ekspertów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.