124 mln zł – tyle przeznaczono na szkolenia dla pedagogów, dzięki którym będą mogli później prowadzić lekcje kodowania. Na pierwszy ogień pójdą ci od nauczania początkowego.
Do 30 listopada jest czas na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach specjalnego działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Czyli po prostu na dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli, którzy od września 2017 r. mają zacząć uczyć programowania. Bo właśnie od przyszłego roku szkolnego nauka kodowania ma się stać powszechna.
Obok procesu doprowadzenia do szkół szybkiego stacjonarnego internetu, o którym już pisaliśmy, a który według wyliczeń resortu cyfryzacji będzie kosztował 920 mln zł z dotacji unijnych, inwestycją w cyfryzację szkół ma być także przeszkolenie nauczycieli. Tyle że w tym pierwszym właśnie ogłoszonym konkursie zarezerwowano pieniądze tylko dla nauczycieli nauczania początkowego i tylko dla szkół z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Choć programowanie ma być wykładane na wszystkich etapach edukacji.