Finał tegorocznych maturalnych zmagań. Już za kilka dni CKE ogłosi oficjalne wyniki matur. Będą to zarówno wyniki z egzaminów zdawanych w sesji głównej, jak i dodatkowej. Kiedy dokładnie poznanym wyniki egzaminów? W jakim terminie odbędą się tegoroczne poprawki? Kiedy nastąpi wydanie świadectw maturalnych?

Matura 2024 – egzaminy w sesji głównej i dodatkowej

Tegoroczny egzamin maturalny w sesji głównej trwał od 7 do 24 maja, w tym:

  • część pisemna – od 7 do 24 maja,
  • część ustna – od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Egzaminy w terminie dodatkowym były przeprowadzone od 3 do 17 czerwca 2024 r. Część pisemna egzaminu maturalnego w sesji dodatkowej odbyła się od 3 do 17 czerwca 2024 r., natomiast część ustna w terminie 10-12 czerwca 2024 r.

Ogółem w 2024 r. przeprowadzonych zostało około 556 885 egzaminów w części ustnej oraz około 1 405 725 egzaminów w części pisemnej.

Matura 2024 – termin ogłoszenia wyników

Już za kilka dni Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki tegorocznych matur. Świadectwa, aneksy do świadectw oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego zostaną przekazane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne właśnie do 9 lipca br. Tego samego dnia ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. Termin ten dotyczy egzaminów zdawanych w sesji głównej i dodatkowej. Jeśli chodzi o wyniki egzaminów poprawkowych, zdawanych w sesji sierpniowej to poznamy je dopiero we wrześniu. Wyniki poprawekCKE ogłosi 10 września 2024 r.

Egzaminy poprawkowe 2024: Kiedy można poprawić maturę?

W przypadku osób, które w maju lub czerwcu przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych i nie zdały jednego z nich w części ustnej lub pisemnej, możliwe jest przystąpienie do egzaminu poprawkowego. Zgodnie z przygotowanym przez CKE harmonogramem tegorocznych matur egzaminy poprawkowe odbędą się w terminie 20-21 sierpnia 2024 r. Część pisemna zaplanowana jest na 20 sierpnia, natomiast część ustną maturzyści będą zdawać dzień później, czyli 21 sierpnia.

Matura 2024 – wydanie świadectw maturalnych

Zgodnie z harmonogramem CKE czas na przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji trwa do 9 lipca 2024 r. Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach to 9 lipca 2024 r. Trzeba zaznaczyć, że dotyczy on egzaminów maturalnych zdawanych w sesji głównej i dodatkowej. Maturzyści, którzy podchodzili do egzaminów poprawkowych, świadectwa i aneksy dostaną dzień później, czyli 10 września 2024 r.