28 lutego odbyła się konferencja "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania". Podczas spotkania współorganizowanego przez resort edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych omówiono propozycje rozwiązań z obszaru zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Nad jakimi projektami będzie pracować MEN?

Pogłębiający się "kryzys młodej osoby"

Głównym tematem spotkania ekspertów oświaty i zdrowia były rozmowy na temat kryzysu psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że z problemem borykają się nie tylko uczniowie, ale także rodzice i nauczyciele. Szefowa resortu edukacji zauważyła, że nie ma jednego, łatwego rozwiązania problemu, ale ministerstwo chce postawić "dobrostan ucznia" w centrum swojego zainteresowania. Jak dodała, funkcjonowanie kraju stanie pod znakiem zapytania, jeżeli państwo i szkoła nie pomoże młodym ludziom w walce z wyzwaniami współczesnego świata.

Szkoła jako koło ratunkowe?

W trakcie spotkania podkreślono rolę szkół jako pierwszego miejsca, które ma dbać o dobrostan dzieci i młodzieży. Szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła konieczność wsparcia uczniów, ale także ekspertów zajmujących się zdrowiem psychicznym. Potwierdziła tym samym finalizowanie projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów – dokument ma trafić do prac rządowych do końca marca 2024.

Jak wyjaśniła, nowy projekt powstaje "w interesie (…) samego środowiska psychologów, ale przede wszystkim w interesie dzieci, rodziców i wszystkich tych, którzy do gabinetu psychologa (…) trafiają. Bo nie może być tak, że rodzic zastanawia się czy opieka, wsparcie psychologiczne, które otrzymuje jego dziecko jest profesjonalne". W trakcie spotkania padła również istotna informacja o planach dofinansowania psychiatrii dziecięcej.

Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny odczytał list minister zdrowia Izabeli Leszczyny. Szefowa resortu zdrowia poinformowała, że ministerstwo rozdysponuje 3 miliardy z ustawy okołobudżetowej m.in. na onkologię i rozwój psychiatrii dziecięcej. Jak podkreślono, resort będzie pracować nad rozwiązaniami, które zapewnią dostęp dzieciom i młodzieży do specjalistów zdrowia psychicznego "jak najbliżej miejsca zamieszkania".

Nowe wyzwanie dla szkół? Kryzys zdrowia psychicznego

Konieczność zorganizowania szeroko rozumianej pomocy psychologicznej dla uczniów to apel powtarzany od wielu lat przez środowiska edukacyjne. O pogłębiającym się kryzysie wśród uczniów – w tym wśród najmłodszych dzieci – alarmują nauczyciele, pedagodzy pracujący w szkołach, psychiatrzy dziecięcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Jak podkreślają osoby związane z oświatą, problem jest złożony i wymaga nie tyle szybkich, co przemyślanych rozwiązań. Jedną z najbardziej pilnych potrzeb jest dostęp uczniów (a także rodziców dzieci, nauczycieli, pracowników oświaty) do profesjonalnej pomocy psychologicznej.