Rozprawka o tym czy warto kochać, na podstawie IV części "Dziadów" Adama Mickiewicza oraz interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta "Dałem słowo" - takie tematy do wyboru mieli maturzyści piszący wypracowanie na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Reklama

W środę, w pierwszym dniu matur, abiturienci pisali egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym - obowiązkowym dla wszystkich.

Maturzyści musieli napisać wypracowanie; mieli do wyboru dwa tematy. Jeden z nich brzmiał: "Czy warto kochać, jeśli miłość może być źródłem cierpienia? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do fragmentu Dziadów cz. IV Adama Mickiewicza i do innych tekstów kultury. Cytowany fragment to rozmowa księdza z Pustelnikiem, który zaczyna się słów: "Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy/ I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy".

Drugi temat brzmiał: "Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij". Chodziło o cytowany w arkuszu wiersz "Dałem słowo" Zbigniewa Herberta.

Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących są drugim rocznikiem, a tegoroczni absolwenci techników są pierwszym rocznikiem, który zdaje maturę według nowych zasad.

Podczas egzaminu na poziomie podstawowym maturzyści musieli rozwiązać 12 zadań. Siedem z nich odnosiło się m.in. do zamieszczonych w arkuszu fragmentu tekstu Stanisława Falkowskiego i Pawła Stępnia o "Lalce" Bolesława Prusa pochodzący ze zbioru "Ciężkie norwidy, czyli subiektywny przewodnik po literaturze polskiej"; jedno z zadań polegało na napisaniu streszczenia tego tekstu.

Pozostałe zadania w tej grupie odnosiły się do zamieszczonego w arkuszu tekstu na temat pisanego języka mówionego autorstwa Mariusza Hermy opublikowanego w „Niezbędniku Inteligenta” oraz tekstu na temat języka w Internecie autorstwa Doroty Zdunkiewicz-Jedynak z "Wykładów ze stylistyki".

Na rozwiązanie zadań i napisanie wypracowania maturzyści mieli 170 minut.

Z egzaminu na poziomie podstawowym mogą otrzymać maksymalnie 70 punktów; aby zdać ten egzamin, muszą uzyskać minimum 30 proc. punktów możliwych do zdobycia.

Arkusze egzaminacyjne z matury z języka polskiego na poziomie podstawowym, rozwiązywane przez maturzystów w środę Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej www.cke.edu.pl.