W piątek około godziny 11. zakończył się pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Przebiegał spokojnie - poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Egzamin rozpoczął się po godzinie 9. Trwał 120 minut.

Arkusze egzaminacyjne z angielskiego na poziomie podstawowym rozwiązywane w piątek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma ujawnić po południu.

Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze. Chętni mogą go zdawać także na poziomie rozszerzonym. Egzamin z angielskiego na poziomie rozszerzonym zostanie przeprowadzony w piątek po południu