Po tym, jak Sejm uchwalił tzw. ustawę okołobudżetową, nauczyciele mogli odetchnąć z ulgą. Obiecane im przez rząd podwyżki zostały w końcu zaakceptowane. Co prawda, finalnie okazało się, że wzrośnie pensja średnia, nie zasadnicza, ale wzrost wynagrodzenia będzie. Podobnie w przypadku wykładowców. 30-procentowe podwyżki dla nauczycieli akademickich potwierdził ostatnio Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Co jeszcze wiadomo w temacie wzrostu płac w edukacji?

Podwyżki w szkołach

Podwyżki w szkołach rozpoczynają się od 30 proc. dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Więcej, bo 33 proc. otrzymają nauczyciele początkujący.

W ten sposób, minimalna pensja zasadnicza wzrośnie o 1167 - 1365 zł brutto, w zależności od stopnia awansu zawodowego.

Konkretne kwoty podwyżek dla nauczycieli

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym wzrosną w następujący sposób:

  • nauczyciele nieposiadający stopnia awansu zawodowego, czyli tzw. nauczyciele początkujący otrzymają pensje wyższe o 1218 zł brutto,
  • nauczyciele mianowani dostaną podwyżki wysokości 1167 zł brutto,
  • podwyżka dla nauczycieli dyplomowanych wyniesie 1365 zł brutto.

Podwyżki dla nauczycieli sprawią, że ich wynagrodzenia będą teraz wyglądać w następujący sposób (pensje podstawowe, bez dodatków):

  • nauczycieli początkujących - 4908 zł brutto,
  • nauczycieli mianowanych - 5057 zł brutto,
  • nauczycieli dyplomowanych - 5915 zł brutto.

Co po pierwszych podwyżkach dla nauczycieli?

Co ważne, podwyżki, o których mowa powyżej, to dopiero pierwszy krok. Jak zapowiedziała Barbara Nowacka, resort chce przyciągnąć do szkół nowych nauczycieli i namówić do powrotu tych, którzy odeszli z zawodu. Minister edukacji zapewniła, że nauczyciele będą dobrze wynagradzani, a już w następnym tygodniu w Sejmie znajdzie się projekt obywatelski przygotowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jak mówiła, 1 lutego odbędzie się także spotkanie ze związkami zawodowymi, m.in. właśnie na temat podwyżek płac nauczycieli.

Podwyżki na uczelniach

Podobnie jak nauczyciele mianowani i dyplomowani, także nauczyciele akademiccy otrzymają 30 proc. podwyżki. Potwierdził je ostatnio minister nauki i szkolnictwa wyższego.

- W rozporządzeniu o 30 procent podnosimy minimalną płacę profesora. System naliczania wynagrodzeń, jeśli chodzi o akademicką kadrę nauczycielską, jest uzależniony od płacy profesorskiej – mówił Dariusz Wieczorek w Radiu Zet.

Konkretne kwoty w przypadku nauczycieli akademickich

Jak powiedział szef resortu nauki, obecnie minimalne zarobki profesora to 7300 zł. I to właśnie wynagrodzenie zostanie podniesione do ponad 9 tys. zł.

Podwyżki dla wszystkich nauczycieli – terminy

Podwyżki dla nauczycieli obowiązują od 1 stycznia 2024 roku. W przypadku szkół mają objąć prawie 612 tys. etatów nauczycielskich.

A co z nauczycielami przedszkolnymi?

W tzw. ustawie okołobudżetowej znalazły się również zapisy związane z przekazaniem środków na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli przedszkolnych. Jeśli chodzi o konkrety, to dotacja dla samorządów, związana z nauczaniem przedszkolnym, wyniesie blisko 4,2 mld zł.