Odrabianie obowiązkowych prac domowych z automatu różnicuje dzieci, bo nie każdy rodzic potrafi dziecku w tym pomóc. Dziecko, które ma dobrze wykształconych rodziców, bez problemu odrobi z nimi zadania domowe - mówi w rozmowie z DGP dr Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji narodowej.

"O zadaniach domowych krąży dowcip, kiedy to w środku nocy do nauczycielki dzwoni rodzic, który robi z dzieckiem zadaną wyklejankę z pytaniem, czy pani śpi, bo on nie śpi, tylko klei obrazek" - powiedziała Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji w rozmowie z DGP, nawiązując to tematu likwidacji prac domowych.

Jak przyznaje, jest to jedna z ważniejszych zmian, jakie powinny zajść w szkołach. Dodaje jednak, że czytanie książek zadanych jako lektury czy też nauka wiersza na pamięć nie będą zaliczane jako praca domowa.

Lubnauer podkreśla też konieczność odchudzenia programu nauczania, co pozwoli na bardziej indywidualne podejście do ucznia. Zapewnia jednocześnie, że to odchudzenie nie będzie wiązało się ze zmniejszeniem wymiaru godzin przedmiotów.

- W zaoszczędzonym czasie nauczyciel ma mieć możliwość utrwalania wiedzy z uczniem i wykonywania dodatkowych ćwiczeń, zadań, które kiedyś zadałby do domu. (...) Nam zależy na tym, aby szkoła dawała dzieciom równe, wysokie szanse. Nie korepetycje - mówi wiceminister.

Katarzyna Lubnauer, zapytana o podwyżki dla nauczycieli, podkreśliła, że są one zagwarantowane i nie pociągną za sobą zwiększenia pensum, czyli liczby godzin w ramach etatu. Poruszyła też temat godzin "czarnkowych", które mają zmienić swoją formułę, choć jak podkreśliła - nie stanie się to bez porozumienia z nauczycielami.

Wiceminister edukacji uważa też, że przedmioty takie jak plastyka, muzyka czy technika powinny obowiązywać do VIII klasy, a nie znikać wcześniej z programu nauczania. Mało tego, jak mówi: "W każdej szkole powinna być pracownia do zajęć manualnych". Dodaje też, że być może uczniowie klas VI, VII i VIII będą mogli wybierać, czy wolą chodzić na plastykę, muzykę lub technikę.

Lubnauer stanowczo zapowiedziała też, że egzamin ósmoklasisty nie zostanie zniesiony i nie zostanie poszerzony o kolejny, czarty przedmiot. Poruszyła również wątek organizacji pracy szkół wiejskich oraz jednoznacznie wypowiedziała się na temat likwidacji Karty Nauczyciela. Czy zostanie ona zniesiona?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w pełnym tekście wywiadu z dr Katarzyną Lubnauer w jutrzejszym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej".