Tylko nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim będzie wymagało przeprowadzenia otwartego konkursu. Taką zmianę zakłada nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która ma wejść w życie 1 października 2016 r.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każde zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przekraczającym połowę etatu musi być poprzedzone otwartym naborem. Wymóg ten jest stosowany też w przypadku awansu na lepsze stanowisko po uzyskaniu stopnia lub tytułu naukowego. Po zmianach proponowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego warunek ten będzie dotyczył tylko nawiązania stosunku pracy.
Przedstawiciele szkół wyższych różnie oceniają te plany. – To uczelnia powinna decydować, czy przeprowadzać konkurs, czy nie – uważa Jacek Przygodzki z Uniwersytetu Wrocławskiego. Podkreśla, że celem obecnych przepisów było zwiększenie mobilności akademików. – Teraz mówi się o tzw. chowie wsobnym, czyli osoby, które kształciły się na danym uniwersytecie, potem zostają na nim i uczą kolejnych studentów. Problem w tym, że naszym naukowcom na mobilność często nie pozwalają warunki finansowe. Jeżeli akademik chciałby przenieść się np. z Wrocławia do Warszawy, to dwie trzecie pensji musiałby przeznaczyć na mieszkanie – wyjaśnia Jacek Przygodzki.
Resort proponuje też, by konkurs nie był wymagany w przypadku osób mianowanych. Chce również, aby uczelnie nie musiały tak często oceniać pracowników. Dziś są weryfikowani co dwa lata, a zgodnie z propozycją będą co cztery. Z kolei studenci i doktoranci będą oceniać ich raz w roku akademickim, a nie co semestr. – Te zmianę oceniam korzystnie. Obecny dwuletni cykl nie jest dostosowany do specyfiki tej pracy – uważa Jacek Przygodzki.
Nowela przewiduje też, że przynajmniej 50 proc. uczestników studiów stacjonarnych trzeciego stopnia będzie otrzymywało stypendium doktoranckie. Teraz takiego wymogu nie ma. Zdaniem resortu ta zmian spowoduje, że mniej osób będzie przyjmowanych na studia doktoranckie, ale więcej je ukończy.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji