Ilu sędziów zasiada w Trybunale Konstytucyjnym? Ten spór wciąż pozostaje nierozstrzygnięty. Jeśli takie pytanie pojawi się na maturze, zdający mogą mieć problem. MEN i CKE mówią, jaka jest prawidłowa odpowiedź.

Poseł Grzegorz Furgo wystosował do Ministerstwa Edukacji Narodowej interpelację, w której pyta, jak na ewentualne pytania o Trybunał Konstytucyjny na egzaminie maturalnym mają odpowiadać zdający.