Ilu sędziów zasiada w Trybunale Konstytucyjnym? Ten spór wciąż pozostaje nierozstrzygnięty. Jeśli takie pytanie pojawi się na maturze, zdający mogą mieć problem. MEN i CKE mówią, jaka jest prawidłowa odpowiedź.

Poseł Grzegorz Furgo wystosował do Ministerstwa Edukacji Narodowej interpelację, w której pyta, jak na ewentualne pytania o Trybunał Konstytucyjny na egzaminie maturalnym mają odpowiadać zdający.

„Rozbieżność jaka wytworzyła się pomiędzy wiedzą zawartą w programie nauczania tego przedmiotu a realnym życiem kreowanym przez aktualną władzę, pełnym zmieniających się zasad zaburzających dotychczasowy trójdzielny podział władzy w naszym kraju, rodzi pytanie o jakość przygotowania tegorocznych maturzystów oraz uzasadnia ich obawę o pozytywną ocenę z tego przedmiotu na świadectwie maturalnym. Pozwolę sobie przypomnieć, że matury zaczynają się za 1,5 miesiąca” – pisze poseł Furgo i zadaje pytanie: Jaki porządek prawny będzie uznawany za poprawny w kluczu odpowiedzi, gdyby w arkuszu maturalnym pojawiło się pytanie o Trybunał Konstytucyjny?

W odpowiedzi na interpelację podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć odpowiedział, że „egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania”.

Dalej minister przypomina, że egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

Ważną rolę w przygotowaniu do matury mają nauczyciele. Jak podkreśla minister Kopeć, są oni specjalistami w swoich dziedzinach i ich zadaniem jest „przekazywanie uczniom aktualnej, rzetelnej i potwierdzonej naukowo wiedzy dotyczącej omawianego na danej lekcji zagadnienia”.

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zadaliśmy pytanie: Jeśli na egzaminie maturalnym padnie pytanie o liczbę sędziów TK, jaka powinna być prawidłowa odpowiedź? W odpowiedzi dr hab. Piotr Załęski, Koordynator CKE ds. egzaminu maturalnego z WoS-u odpowiedział, że ewentualne zadania sprawdzające wiedzę z zakresu Trybunału Konstytucyjnego bazują wyłącznie na przepisach z ustawy zasadniczej, a zadania umiejętnościowe dotyczące Trybunału Konstytucyjnego mogą wymagać wyłącznie czytania ze zrozumieniem przepisów prawnych oraz wnioskowania na ich bazie.

Stan prawny cytowanych w arkuszach z WoS-u przepisów prawnych to stan na 25 lutego br.