Blisko 348 tys. uczniów VI klas szkół podstawowych w całej Polsce przystąpiło we wtorek po godzinie 9. do ogólnopolskiego obowiązkowego sprawdzianu dla szóstoklasistów. Są oni - zgodnie z zapowiedziami MEN - ostatnim rocznikiem, który przystąpił do sprawdzianu.

Jak powiedział we wtorek przed rozpoczęciem sprawdzianu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, do CKE nie dotarły informacje, że w którejś ze szkół mogą być problemy z przeprowadzeniem egzaminu.

Sprawdzian składa się z dwóch części. Pierwsza z nich potrwa 80 minut. W przypadku części uczniów, którym przysługuje wydłużony czas pisania sprawdzianu np. dyslektyków; ta część potrwa 120 minut.

W tej części sprawdzane jest opanowanie przez szóstoklasistów wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym.

Uczniowie mają do rozwiązania zarówno zadania zamknięte (w takich zadaniach wybiera jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych), jak i otwarte (sam udziela odpowiedzi).

Po przerwie, o godz. 11.45 rozpocznie się druga część sprawdzianu - test z języka obcego. Do wyboru jest sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. W tej części wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów będą zadaniami zamkniętymi. Potrwa ona 45 minut, w przypadku dyslektyków - 70 minut.

Najwięcej - ponad 330 tys. uczniów - wybrało język angielski. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki, który chce zdawać blisko 16 tys. szóstoklasistów. Do testu z rosyjskiego zgłoszonych zostało 262 uczniów, z francuskiego - 207, a z hiszpańskiego - 22. Nikt nie wybrał języka włoskiego.

Arkusze sprawdzianu Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować jeszcze we wtorek na swojej stronie internetowej oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnego wypadku losowego nie może przystąpić do sprawdzianu we wtorek, będzie go pisać w drugim terminie - 2 czerwca. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz.

Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum rejonowego, w przypadku wyboru innej szkoły wynik może zdecydować czy będzie się on w niej uczył.

Swoje wyniki szóstoklasiści poznają 27 maja. W dniu zakończenia roku szkolnego - 24 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzymają wydane przez CKE zaświadczenia w wynikach. Wyrażone w procentach będą osobno podane z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i matematyki) i osobno z drugiej.

W ubiegłym roku średni wynik uzyskany na sprawdzianie przez szóstoklasistów z matematyki to 61 proc. możliwych do uzyskania punktów, z polskiego - 73 proc., a z języka angielskiego - najczęściej wybieranego przez uczniów języka obcego - to 78 procent.

Sprawdzian dla szóstoklasistów przeprowadzany był po raz pierwszy w 2002 r. Do ubiegłego roku nie był dzielony na części. Miał charakter ponadprzedmiotowy, sprawdzał opanowanie przez ucznia umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Trwał 60 minut.

Obecni szóstoklasiści są drugim rocznikiem, który od I klasy uczy się zgodnie z nową podstawą programową i w związku z tym pisze sprawdzian w formule, którą wprowadzono w ubiegłym roku.

Są też - zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji Narodowej - ostatnim rocznikiem, który przystępuje do sprawdzianu; od przyszłego roku ma on zostać zlikwidowany. Likwidację sprawdzianu zapisano w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, przygotowanym przez resort edukacji, który w połowie marca trafił do konsultacji społecznych.

W miejsce sprawdzianu ma być wprowadzony test diagnostyczny, który ma być przeprowadzany na początku I klasy gimnazjum. Nie będzie on jednak obowiązkowy, decyzje o przeprowadzeniu go mają podejmować same szkoły.

W części szkół podstawowych wtorek może być dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, dyrektorzy szkół mogą decydować o dodatkowych dniach wolnych w szkole. W szkołach podstawowych takim dodatkowy dniem wolnym bywa właśnie dzień sprawdzianu dla szóstoklasistów.