Ziarno kakaowca i czekolada były tematem przewodnim zadań z języka polskiego rozwiązywanych we wtorek przez uczniów szóstych klas szkół podstawowych podczas ogólnopolskiego sprawdzianu. Zadania odnosiły się też do wiersza Leopolda Staffa pt. "Jarzębina".

Sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdzała wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki. Drugą częścią sprawdzianu był test ze znajomości języka obcego.

Arkusze sprawdzianu są już dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych.

W arkuszu z polskiego i matematyki uczniowie mieli 27 zadań. 13 z nich to zadania z języka polskiego. Odnosiły się do cytowanego w arkuszu tekstu na temat ziaren kakaowca, wyrobu kakao w proszku i czekolady napisanego na podstawie fragmentu książki Jana Rurańskiego pt. "Dlaczego zebra jest w paski, czyli odpowiedzi na głupie pytania".

Były to zadania zamknięte - należało wskazać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych. Jedno z zadań w tej grupie brzmiało: "Zdaniem autora tekstu producenci czekolady z fabryczki w Londynie reklamują się bez fałszywej skromności, czyli: A. potrzebują ciągłej akceptacji; B. przeceniają swoje możliwości; C. czują się gorsi od innych producentów; D. są przekonani o dobrej jakości swoich wyrobów".

Zadania zamknięte odnosiły się również do cytowanego w arkuszu wiersza Leopolda Staffa pt. "Jarzębina".

Szóstoklasiści musieli też sporządzić ogłoszenie zachęcające do udziału w organizowanym w szkole spotkaniu ze słynnym podróżnikiem - znawcą kuchni świata oraz w formie kartki z pamiętnika napisać, dlaczego warto pomagać innym.

Do rozwiązania mieli też 14 zadań z matematyki. Obok zadań zamkniętych, w tej grupie były też zadania otwarte. Rozwiązując zadania matematyczne uczniowie musieli wykazać się m.in. znajomością ułamków zwykłych i dziesiętnych, procentów, własnościami trójkątów, umiejętnością czytania diagramów oraz operowania pojęciem czasu.

Drugą częścią sprawdzianu był test z języka obcego, do wyboru były języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski. W tej części sprawdzianu wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów są zadaniami zamkniętymi, odnoszą się one m.in. do nagrań, którą były odtwarzane podczas sprawdzianu.

Arkusze z tej części zawierały 11 zadań (część zadań miała po kilka poleceń).

Podczas sprawdzianu z języka angielskiego - wybranego przez największą liczbę uczniów - po wysłuchaniu nagranych dialogów uczniowie musieli m.in. zdecydować, który z nich przeprowadzony był w szkole, który w autobusie, a który w sklepie. Inne zadania odnosiły się do zamieszczonych w arkuszy maili, sms-ów, ogłoszeń. W jednym z nich po przeczytaniu maila do ciotki musieli odpowiedzieć co jego autor dostał od niej, gdzie wybrali się razem w zeszłym roku oraz o której godzinie jego pociąg przyjedzie do Londynu.

Arkusze rozwiązane przez uczniów będą sprawdzone przez egzaminatorów. Swoje wyniki szóstoklasiści poznają 27 maja. W dniu zakończenia roku szkolnego - 24 czerwca - wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzymają wydane przez CKE zaświadczenia w wynikach.