Jak wynika z rozporządzenia do ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, pedagodzy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych mogą już wkrótce liczyć na bon 2500 zł na laptop. Kto konkretnie może złożyć wniosek? I jak wyglądają terminy? Wyjaśniamy.

Kto może otrzymać bon 2500 zł na laptop?

  • Wychowawcy i nauczyciele wszystkich przedmiotów w klasach IV–VIII w publicznych szkołach podstawowych;
  • Wychowawcy i nauczyciele wszystkich przedmiotów w klasach IV–VIII w niepublicznych szkołach podstawowych;
  • Wychowawcy i nauczyciele wszystkich przedmiotów w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;
  • Inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni pracujący w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, w publicznych szkołach artystycznych oraz niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowanych do klas IV–VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych lub klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych a także niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej

„Jak wskazuje podstawa programowa kształcenia ogólnego, dzieci od II etapu edukacyjnego w klasach IV–VIII wykorzystują komputery i technologie ICT na wszystkich przedmiotach, dlatego też rozporządzenie obejmuje nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII w szkołach podstawowych.” – uzasadnia Ministerstwo Cyfryzacji.

Uzasadniając swoją decyzję Ministerstwo Cyfryzacji zauważa także, że właśnie nauczyciele uczący w klasach IV–VIII szkół podstawowych to również ta grupa nauczycieli, która jest najbardziej zaangażowana w aktywności związane z realizacją rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”. Nie oznacza to jednak, że pozostali nauczyciele nigdy nie otrzymają podobnego wsparcia.

Czy w przyszłości ktoś jeszcze może liczyć na bon 2500 zł na laptop?

W tej chwili do otrzymania bonu nie są uprawnieni nauczyciele klas I-III szkół podstawowych oraz nauczyciele szkół ponadpodstawowych. Jak jednak zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji, w przyszłości grupa uprawnionych nauczycieli będzie rozszerzana o kolejne grupy. Szczegółów jednak na obecną chwilę brak.

Kiedy nauczyciele mogą zacząć składać wnioski o bon 2500 zł?

Uprawnieni do otrzymania bonu nauczyciele mają na złożenie wniosku 30 dni od dnia:

  • 10 października 2023 r. (wychowawcy i nauczyciele w klasach IV–VIII w publicznych szkołach podstawowych).
  • 11 października 2023 r. (wychowawcy i nauczyciele w klasach IV–VIII w niepublicznych szkołach podstawowych).
  • 12 października 2023 r. (wychowawcy i nauczyciele w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych oraz niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej).
  • 13 października 2023 r. (inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni pracujący w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, w publicznych szkołach artystycznych oraz niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowanych do klas IV–VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych lub klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych a także niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej).