Zniesienie sprawdzianu szóstoklasisty, powołanie organu, który będzie rozpatrywał odwołania maturzystów, oraz wprowadzanie nowych zasad rekrutacji do szkół. To tylko niektóre zmiany proponowane przez resort edukacji.
Zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który właśnie trafił do konsultacji. Resort edukacji chce zlikwidować egzamin dla uczniów kończących szkołę podstawową, a także dać samorządom więcej swobody w ustalaniu harmonogramu rekrutacji do szkół i przedszkoli. W przypadku pozostałych szkół o całym przebiegu naboru ma ostatecznie decydować kurator. Samorządy będą mogły też skutecznie kontrolować niepubliczne placówki, czy właściwie wydają pieniądze z dotacji na prywatne przedszkola i szkoły. – Uszczelnienie zasad przekazywania dotacji z gminnej kasy prywatnym szkołom i przedszkolom jest niezmiernie ważne. Chcielibyśmy jednak, aby przy tej okazji rozważono też wprowadzenie subwencji dla przedszkoli – mówi Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP.
Projekt zakłada też sporo zmian dla uczniów liceów i techników. Na przykład tegoroczni maturzyści będą mogli zrobić zdjęcie ocenionemu egzaminowi. Natomiast od przyszłego roku osoby, które nie zgodzą się z sumą przyznanych punktów na egzaminie pisemnym, będą mogły odwołać się od tego wyniku. Jednak nadal nie będą miały możliwości odwoływania się do sądu. – Nie ma takiej potrzeby. Wszystko będzie wyjaśniane w ramach ośrodków egzaminacyjnych – wyjaśnia DGP Anna Zalewska, minister edukacji narodowej.