Habilitacje uzyskiwane na Słowacji będą wymagały nostryfikacji w Polsce - poinformował na Twitterze minister nauki Jarosław Gowin, który w środę podpisał w tej sprawie umowę z rządem Słowacji. Ma ona rozwiązać problem habilitacji uzyskiwanych przez Polaków w tym kraju.

"Dziś podpisałem porozumienie z rządem Słowacji. Habilitacje uzyskiwane u naszych Sąsiadów będą wymagać nostryfikacji w Polsce" - napisał w środę na Twitterze minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Rządy Polski i Słowacji umowę o wzajemnym uznawaniu tytułów naukowych zawarły pierwotnie w 2005 roku. Zgodnie z jej zapisami tytuły naukowe takie jak słowacki docent są równoważne ze zdobywanym w Polsce stopniem doktora habilitowanego. W rzeczywistości - co wielokrotnie podkreślali przedstawiciele środowiska naukowego - tytuły polskie i słowackie wcale nie są równoważne. Ponieważ jednak na Słowacji można zdobyć je szybciej i łatwiej niż w Polsce, z tej możliwości korzystało wielu polskich naukowców.

W środę wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz ambasador Słowacji Dusan Kristofik podpisali umowę, która zmienia zapisy dokumentu zawartego w 2005 roku. "Umowa ma zmienić zasady regulujące wzajemne uznawanie wykształcenia między Polską a Słowacją. Dzisiejsza umowa będzie podstawą do wzajemnego uznawania okresów studiów i równoważności dokumentów o wykształceniu, jak świadectwa maturalne czy dyplomy ukończenia studiów wyższych. Na jej podstawie uznane zostaną też stopnie naukowe uzyskane w Polsce i na Słowacji do poziomu doktora" - informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jak informuje resort nauki, Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r. ma wejść w życie "pierwszego dnia miesiąca następującego po wymianie odpowiednich not dyplomatycznych pomiędzy obydwoma państwami".