Cofnięcie reformy edukacji, polegającej na obniżeniu wieku szkolnego, to najważniejsza zmiana wynikająca z ustawy z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35).
Reklama
Oznacza to powrót do rozwiązań przewidujących, że do szkoły idą siedmiolatki po rocznym obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym dla sześciolatków. Rodzice mogą jednak zdecydować, że chcą wysłać do szkoły dziecko sześcioletnie. Będzie to możliwe pod – rozłącznie – dwoma warunkami: albo korzystało z edukacji przedszkolnej, albo ma opinię poradni psychologicznej. Ponadto możliwe będzie – na wniosek rodziców - powtarzanie przez sześciolatki, które już poszły do szkoły, pierwszej, a także drugiej klasy.
Odstąpienie od zasady obowiązku szkolnego od 6. roku życia oraz zapowiedzi kolejnych reform edukacji wywołują zaniepokojenie środowisk oświatowego i samorządowego. Zwłaszcza że spowodować mogą zamieszanie nie tylko w szkołach, lecz także w przedszkolach. Związek Gmin Wiejskich RP oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego we wspólnym oświadczeniu wydanym 15 stycznia 2016 r. wskazują, że negatywnie oceniają podwyższenie wieku obowiązku szkolnego. „Decyzja ta zmniejszy szanse polskich dzieci na sukces edukacyjny. Niweczy wysiłek, jaki w ostatnich latach gminy włożyły w przystosowanie szkół podstawowych i upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Zamyka drogę do lepszego wyrównywania szans edukacyjnych” – twierdzą szefowie tych organizacji.
„Wycofanie sześciolatków z I klasy wywoła wiele problemów finansowych i organizacyjnych w każdej gminie, których konsekwencje odczują uczniowie, rodzice oraz pracownicy oświaty” – dodają. Jednak bardzo wielu rodziców jest tej zmianie przychylnych, co prawdopodobnie będzie oznaczać, że do pierwszych klas w przyszłym roku szkolnym może uczęszczać niewielu uczniów, a i samych klas może być zdecydowanie mniej.
Kolejnym ważnym elementem nowelizacji jest wzmocnienie pozycji kuratora oświaty. Przywrócono mu kompetencje odebrane mu nowelizacją z 2009 r. ustawy o systemie oświaty. Jego opinia będzie warunkiem likwidacji szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Nowelizacja z 29 grudnia 2015 r. weszła w życie 23 stycznia 2016 r. Poza wyjątkami dotyczącymi podwyższenia wieku szkolnego. Te zaczną obowiązywać 1 września 2016 r.
537 tys. tyle dzieci rozpoczęło naukę w klasach I szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016,
w tym
318 tys. to dzieci sześcioletnie
1,14 mln dzieci objętych jest wychowaniem przedszkolnym