W 2017 r. osoby zdające egzamin dojrzałości będą się mogły odwołać od wyniku do niezależnych ekspertów.
Do tej pory decyzja komisji egzaminacyjnej była ostateczna – nie przysługiwało od niej odwołanie na drodze administracyjnej. Teraz resort planuje rozwiązania, które pozwolą uczniom dochodzić swoich praw. Mają być gotowe już w lutym. Wtedy do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych trafi projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.
Już wiadomo, że na ścieżkę odwoławczą będą mogli liczyć dopiero ci maturzyści, którzy do egzaminu przystąpią w 2017 r. – Egzamin maturalny w 2016 r. będzie przeprowadzany jeszcze zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – zapowiada Justyna Sadlak z MEN.