Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do końca tygodnia planuje ogłosić program „Studia dla wybitnych”. Budżet państwa sfinansuje kształcenie studentom na najlepszych uczelniach na świecie.

Osoba, która będzie chciała uzyskać pieniądze na ten cel, najpierw sama musi postarać się o to, aby zagraniczna szkoła wyższa z czołówki rankingu szanghajskiego (np. Oksford czy Harvard) przyjęła ją na studia. Dopiero potem może złożyć wniosek o udział w rządowym programie. – To może utrudniać pełną realizację programu – uważa Justyna Rokita, rzecznik praw studenta. W jej ocenie program powinien być rozbity na dwie części. Najpierw resort powinien wspierać studentów w procesie rekrutacji na zagraniczną uczelnię, a potem – tym zakwalifikowanym – przyznawać stypendia. – Inaczej osoby zainteresowane udziałem w programie będą w dość niekomfortowej sytuacji. Nawet ci, którzy dostaną się np. na Harvard, nie będą mieli pewności, czy rząd pomoże im sfinansować te studia, ponieważ wsparcia udzieli tylko stu osobom rocznie – tłumaczy Justyna Rokita.
Do wniosku trzeba będzie dołączyć list motywacyjny z opisem celów naukowych i zawodowych, jakie planuje osiągnąć student w związku z uczestnictwem w programie, oraz rekomendację dziekana z uzasadnieniem (powinna zawierać określenie predyspozycji kandydata do podjęcia studiów w zagranicznej uczelni).
Trzeba też załączyć np. odpis albo uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub zaświadczenie, że kandydat skończył trzeci rok i dostał się na kolejny, oświadczenie o nieposiadaniu tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika, dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych, zaświadczenie uczelni lub inny dokument potwierdzający średnią ocen uzyskanych w toku studiów oraz informację o działalności zawodowej i społecznej.
Na wnioski kandydatów resort nauki czeka do 31 marca 2016 r. Osoby zakwalifikowane rozpoczną studia na zagranicznej uczelni w roku akademickim 2016/2017.