statystyki

Tworzenie przez pracodawców przyzakładowych żłobków dla dzieci. Część I

15.10.2015, 09:53; Aktualizacja: 15.10.2015, 10:16
Opieka nad dzieckiem do trzeciego roku życia może być realizowana w formie żłobka albo klubu dziecięcego.

Opieka nad dzieckiem do trzeciego roku życia może być realizowana w formie żłobka albo klubu dziecięcego.źródło: ShutterStock

● Założenie żłobka jest uzależnione od spełnienia długiej listy wymagań lokalowych i sanitarnych.

KROK 1. PRZYGOTOWANIE MIEJSCA NA DZIAŁALNOŚĆ

Opieka nad dzieckiem do trzeciego roku życia może być realizowana w formie żłobka albo klubu dziecięcego. Utworzenie przez pracodawcę przyzakładowej instytucji opieki nad dzieckiem (niezależnie od formy) wymaga wpisu do rejestru prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na adres takiej placówki. Jest to bowiem działalność regulowana w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.; dalej: u.s.d.g.). Dokonanie wpisu przez pracodawcę jest więc warunkiem rozpoczęcia funkcjonowania przyzakładowych placówek.

Szczegółowy tryb prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego reguluje ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457 ze zm., dalej u.o.d.).

Opieka w żłobku lub klubie dziecięcym może być sprawowana do ukończenia przez dziecko trzech lat albo – w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie go wychowaniem przedszkolnym – czterech lat. Rozpoczyna się ona od ukończenia przez niemowlaka 20. tygodnia życia w przypadku żłobka oraz od ukończenia pierwszego roku życia, jeżeli chodzi o klub dziecięcy.

Ważne

Żłobek lub klub dziecięcy mogą być dla celów organizacyjnych połączone w zespół. Scalenie tych placówek nie narusza ich odrębności w zakresie wpisu do rejestru

Warunki lokalowe

Jednym z podstawowych warunków utworzenia firmowego żłobka lub klubu dziecięcego jest spełnienie przez pracodawcę wymogów lokalowych. W myśl art. 24 ust. 1 pkt 1 u.o.d. żłobek może być prowadzony tylko w lokalu, w którym znajdują się co najmniej dwa pomieszczenia. Jedno z nich musi być przystosowane do odpoczynku dzieci. Powinno być zatem zaadaptowane do tego celu, np. poprzez wyciszenie.

Natomiast klub dziecięcy nie musi w tym zakresie spełniać tak wysokich wymagań jak żłobek. Wystarczy więc, żeby posiadał jedno pomieszczenie umożliwiające realizację zadań klubu.

Niezależnie od formy placówki, musi być zapewniona możliwość spożywania przez dzieci posiłków w higienicznych warunkach. Powinna być zatem urządzona odpowiednia przestrzeń, z trwale zachowywaną czystością, w której maluch może się posilać.

W żłobku dzieci mają mieć zapewnione oddzielne pomieszczenie do odpoczynku. Gdy chodzi o klub, to u.o.d. mówi tylko o miejscu do takiego celu. Wystarczy więc wygospodarowanie w pomieszczeniu przestrzeni oraz jej urządzenie tak, aby możliwy był w niej spokojny odpoczynek maluchów.

Szczegółowe wymagania lokalowe i sanitarne, jakie musi spełniać placówka, zostały określone w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. poz. 925). [patrz ramka str. E3]


Pozostało 83% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane