Osoby, które mają wybitne osiągnięcia artystyczne, powinny móc ubiegać się o stypendium ministra niezależnie od tego, jaki kierunek studiują – uważa rzecznik praw obywatelskich. W sprawie zmiany przepisów zwrócił się do ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
W poprzednim stanie prawnym podstawą do ubiegania się o przyznanie tego świadczenia były: ukończenie pierwszego roku studiów oraz osiągnięcia w nauce klasyfikujące studenta w grupie 5 proc. wybitnych studentów danego kierunku lub uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych. Obecnie, w związku z nowelizacją z 11 lipca 2014 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. poz. 1198), stypendium ministra może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie.
Zdaniem RPO obecne regulacje ograniczają możliwość skorzystania przez studentów ze stypendium ministra za wybitne osiągnięcia artystyczne. – Klasyfikują kierunki na te, które uprawniają, jak i te, które wykluczają skorzystanie ze stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne. Trzeba też zauważyć, że podobne ograniczenie nie zostało nałożone w przypadku osiągnięć sportowych – tłumaczy RPO.
Dodaje, że nietrudno wyobrazić sobie sytuację, kiedy osoba kształcąca się na kierunku nieuznanym przez resort za fakultet artystyczny, np. ścisłym lub społecznym, osiąga jednocześnie wybitne osiągnięcia na polu plastycznym lub muzycznym. Wówczas nie ma prawa do otrzymania stypendium ministra. Zdaniem RPO taki przepis godzi w konstytucyjną zasadę równości.
– Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne powinno być traktowane w sposób analogiczny do świadczeń sportowych, a więc w oderwaniu od wybranego kierunku. Stosowane przepisy można uznać za niesprawiedliwe i krzywdzące. Powinny być skonstruowane tak, by zachęcać do aktywności i pracy, zaś wybitne osiągnięcia promować i nagradzać – twierdzi RPO.