Środowisko akademickie apeluje do premier Ewy Kopacz o zwiększenie nakładów na naukę i szkolnictwo. Dzisiaj projektem budżetu na 2016 r. zajmie się Rada Ministrów.
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polska Akademia Nauk, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Nauki skierowały wspólny list do rządu w tej sprawie. „Przyjęliśmy z wielką radością i ufnością potwierdzenie planów zwiększenia finansowania nauki zawartych w exposé pani premier, czyli osiągnięcie 2 proc. na naukę w 2020 r., jak i w przedstawionym programie »Polska przyszłości...«” – piszą jego autorzy.
Dodają, że mimo niskiego udziału finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w PKB polskie uczelnie, instytuty PAN, jednostki naukowe nieustannie się reformują. Eksperci uważają, że planowane w 2016 r. nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe nie są wystarczającym wsparciem. W przypadku badań naukowych ich finansowanie zostanie bowiem utrzymane na obecnym poziomie (0,42 proc. PKB). Natomiast wydatki na szkolnictwo wyższe wręcz spadną (z 0,74 do 0,68 proc. PKB).
Sygnatariusze listu podkreślają więc, że przy takich założeniach budżetowych nie będzie możliwości zrealizowania zapowiadanego przez rząd programu „Polska przyszłości”. Wierzą jednak, że premier znajdzie możliwość zwiększenia finansowania i zechce przedstawić mapę dochodzenia do zapowiedzianych przez rząd poziomów do 2020 r.
Informacje te eksperci chcieliby przedstawić studentom i pracownikom naukowym. Chodzi o to, żeby potwierdzić, że przyznane na 2016 r. środki pozwalają na budowę Polski przyszłości opartej na młodych, dobrze wykształconych ludziach, nauce i innowacji.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które konsultuje z ministrem finansów budżet na przyszły rok, na razie nie odpowiedziało, czy uda się zwiększyć planowane przyszłoroczne środki dla uczelni i jednostek naukowych. Wstrzymuje się też od komentarza. – Najpierw chcemy poinformować samych zainteresowanych – tłumaczy biuro prasowe MNiSW. Decyzja w tej sprawie ma zapaść dzisiaj.

438 jest szkół wyższych w Polsce

306 to uczelnie niepubliczne