Prawie 250 zł zapłaci za sprawdzian osoba, która będzie chciała uzyskać dyplom szkoły baletowej czy cyrkowej. Tak zakłada rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 30 lipca 2015 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych (Dz.U. poz. 1330). Dzisiaj wchodzi w życie.
Wynika z niego, że na podstawie egzaminów eksternistycznych będzie można uzyskać dyplom ukończenia m.in. następujących typów szkół artystycznych: muzycznych II stopnia, sztuk pięknych, baletowych, sztuki tańca, cyrkowej, liceum plastycznego czy pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów.
Opłata za egzamin eksternistyczny z jednych zajęć edukacyjnych i za każdą część egzaminu wyniesie 8 proc. minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Obecnie to 3109 zł miesięcznie. Oznacza to, że zainteresowany będzie musiał zapłacić niemalże 250 zł. Opłata ta będzie podlegać zwrotowi, jeżeli zdający nie przystąpi do egzaminu.