Prawie 250 zł zapłaci za sprawdzian osoba, która będzie chciała uzyskać dyplom szkoły baletowej czy cyrkowej. Tak zakłada rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 30 lipca 2015 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych (Dz.U. poz. 1330). Dzisiaj wchodzi w życie.
Wynika z niego, że na podstawie egzaminów eksternistycznych będzie można uzyskać dyplom ukończenia m.in. następujących typów szkół artystycznych: muzycznych II stopnia, sztuk pięknych, baletowych, sztuki tańca, cyrkowej, liceum plastycznego czy pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów.
Opłata za egzamin eksternistyczny z jednych zajęć edukacyjnych i za każdą część egzaminu wyniesie 8 proc. minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Obecnie to 3109 zł miesięcznie. Oznacza to, że zainteresowany będzie musiał zapłacić niemalże 250 zł. Opłata ta będzie podlegać zwrotowi, jeżeli zdający nie przystąpi do egzaminu.
Rozporządzenie uwzględnia także możliwość zwalniania z całości lub z części opłat za przeprowadzenie poszczególnych egzaminów dla osób, których dochód nie pozwala na pokrycie tych kosztów (w tym celu trzeba będzie złożyć do dyrektora szkoły wniosek i dokumenty potwierdzające wysokość dochodów). Ponadto nowe przepisy zakładają możliwość unieważnienia poszczególnych egzaminów eksternistycznych ze względu na naruszenie zasad dotyczących ich przeprowadzania, jeżeli mogło mieć to wpływ na wynik.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 23 września 2015 r.