W opublikowanym 14 września 2015 r. przez „Financial Times” rankingu magisterskie studia z zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego zajęły najwyższą pozycję wśród uczelni biznesowych z Polski i z Europy Środkowej, plasując się na 42. Miejscu w całym zestawieniu.

Światową czołówkę od lat stanowią: zwycięzca ostatnich trzech edycji, Uniwersytet St. Gallen (Szwajcaria) oraz dwie uczelnie francuskie: HEC Paris i Essec Business School (odpowiednio drugie i trzecie miejsce, tak samo jak przed rokiem), międzynarodowy program Cems (czwarta pozycja), a na kolejnych miejscach: Rotterdam School of Management (Erasmus University), London Business School i ESCP Europe (z główną siedzibą w Paryżu).

Według „Financial Times” najwięcej czołowych magisterskich programów z zarządzania można znaleźć przede wszystkim w Europie Zachodniej: głównie we Francji i Wielkiej Brytanii. Coraz wyższe pozycje zajmują uczelnie z Indii i Chin, które systematycznie poprawiają swoje miejsca w rankingu oraz z Australii i Brazylii. W USA zarządzanie na poziomie Masters in Management dotychczas występowało głównie jako studia uzupełniające w uczelniach humanistycznych (stąd ich brak w rankingu „FT”), jednak zdaniem redakcji, teraz to się radykalnie zmienia. Okazało się bowiem, że nawet amerykańskie korporacje chętniej zatrudniają absolwentów zarządzania po uczelniach europejskich niż absolwentów MBA amerykańskich szkół biznesu. Rosnąca popularność kierunku na świecie sprawia, że „FT” określa zarządzanie na poziomie magisterskim jako przyszłościowy kierunek kształcenia w XXI wieku, będący przepustką do zarządów i na wyższe stanowiska w korporacjach.

Wśród szkół biznesu z Europy Środkowej najwyżej oceniona została Akademia Leona Koźmińskiego, która od kilku lat – mimo silnej konkurencji ze strony nowych graczy – utrzymuje się w czołówce programów (w poprzednim rankingu 35. pozycja). Uczelnie z naszej części Europy znalazły się w rankingu daleko za ALK – wśród 80 sklasyfikowanych programów magisterskich z zarządzania - Corvinus University z Budapesztu (68. miejsce), Uniwersytet Ekonomiczny z Pragi (72.) i warszawska SGH (75.). Do rankingu „FT” na wysoką, 46. pozycję trafił natomiast wydział zarządzania rosyjskiego St. Petersburg State University, uczelni założonej jeszcze przez Piotra I Wielkiego, której absolwentami są m.in. Władimir Putin i Dmitrij Miedwiediew.

Zdaniem Profesora Witolda T. Bieleckiego, rektora ALK, utrzymanie wysokiej pozycji Akademii Leona Koźmińskiego w rankingu „Financial Times” to efekt wysokiego poziomu naukowego i dydaktycznego, ale też wkładu uczelnianego biura karier, które dba o absolwentów kierując się zrozumieniem potrzeb biznesu i rynku pracy. – Nasi absolwenci zarządzania z Polski i z innych krajów są wizytówką uczelni - mówi rektor. - Świadomość, że jako wykładowcy i mentorzy przyczyniamy się do ich karier i awansu zawodowego jest dla nas najlepszą motywacją. Cieszy nas, że prawie 90 proc. absolwentów magisterskiego zarządzania ALK znajduje pracę w 3 miesiące po studiach, w odróżnieniu od innych programów z naszej części Europy, gdzie ten wskaźnik jest mniej korzystny. Jesteśmy blisko biznesu, administracji i trzeciego sektora, a wśród kadry naukowej ALK mamy wielu praktyków, których porady i doświadczenie pomagają absolwentom odnaleźć się na rynku pracy. Jednocześnie dbamy o współpracę z innymi szkołami biznesu, które podobnie jak nasza posiadają międzynarodowe akredytacje EQUIS, AACSB, AMBA i CEEMAN.

Akademia Leona Koźmińskiego ma podpisane umowy o współpracy z ponad 200 uczelniami na całym świecie, w tym z wieloma wymienianymi przez „FT”. Strategicznym partnerem uczelni w tym roku została ESCP Europe (7. miejsce w rankingu „FT”). Studenci ALK mają możliwość odbywania części studiów w uczelniach partnerskich na wszystkich kontynentach i kilkaset osób rocznie z niej korzysta. Uczelnia, która słynie z najwyższego umiędzynarodowienia wśród polskich szkół wyższych (studiuje tu tysiąc cudzoziemców), gości też studentów zagranicznych uczelni w ramach programu Erasmus +.

Jak podaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zarządzanie to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce – zaraz po informatyce i prawie. Na wszystkich polskich uczelniach rozpoczyna je 20 tys. osób rocznie. W Akademii Leona Koźmińskiego studia magisterskie z zarządzania podejmuje rocznie około 500 osób, które mają do wyboru studia w języku angielskim lub po polsku oraz kilka specjalności: zarządzanie w wirtualnym środowisku, socjologia biznesu i mediów, psychologia w zarządzaniu, a także cztery programy łączone prowadzone w partnerstwie z uczelniami z Europy Zachodniej, które pozwalają na uzyskanie podwójnego dyplomu.