Jeszcze w tym roku uczelnie, które działają na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, będą mogły wnioskować o pieniądze w ramach konkursu „Akademickie Biura Karier”. Jego budżet wynosi 35 mln zł.

– Akademickie Biura Karier to główny pośrednik między uczelniami a pracodawcami. Część z nich oferuje studentom pomoc na wysokim poziomie, inne dopiero się rozwijają. Dlatego zdecydowaliśmy się na ogłoszenie konkursu. Wesprzemy finansowo najlepsze projekty, dzięki którym uda poprawić się sytuację młodych na rynku pracy – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Projekty zgłaszane do konkursu, który jest nadzorowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, muszą obejmować działania trwające nie mniej niż rok i dotyczyć zadań związanych z bezpośrednim wsparciem studentów. Nabór wniosków będzie trwał od 16 listopada do 16 grudnia 2015 r. O wsparcie będą mogły się ubiegać uczelnie publiczne i niepubliczne. Kwota dofinansowania jest zależała od ich wielkości. Wyniesie do 700 tys. zł dla placówek kształcących do 4 tys. studentów i do 2,5 mln zł w przypadku, tych w których uczy się co najmniej 12 tys. osób.