Jesteś prawnikiem – musisz się uczyć przez całe życie, bo tego wymaga zmieniająca się rzeczywistość, pojawiające się nowe technologie i nieustannie nowelizowane lub wprowadzane przepisy. Nie jesteś prawnikiem – nie zaszkodzi, jak poznasz trochę prawa, bo znajomość przepisów czy umiejętność przygotowywania umów mogą okazać się kluczowe dla twojego biznesu. Jednym słowem – prawnicy i nieprawnicy: czas wrócić na studia!

Akademia Leaona Koźmińskiego / Media

Prawo nowoczesnych technologii

Systemy informatyczne pomagają w codziennym życiu i ułatwiają prowadzenie biznesu. Ich bezpieczne stosowanie wiąże się nie tylko ze znajomością coraz nowszych technologii IT, ale też z umiejętnością stosowania istniejących przepisów prawnych, które dotyczą sfery IT. Znajomość prawa nowoczesnych technologii to dodatkowe zabezpieczenie przez takimi zagrożeniami jak kradzież i nieuprawnione kopiowanie danych, skasowanie plików cyfrowych, uszkodzenie systemu albo ogłoszenie upadłości przez dostawcę oprogramowania.

Roman Bieda, radca prawny w kancelarii Maruta i Wspólnicy, od lat specjalizuje się w obsłudze kontraktów w branży IT. W praktyce zawodowej spotykał już setki sytuacji, w których firmy wprowadzające rozwiązania informatyczne tak mocno koncentrowały się na technologii, zakupie sprzętu i oprogramowania, że nikt nie czytał uważnie umów pod kątem zabezpieczenia interesów nabywcy w dłuższej perspektywie. I okazywało się, że np. jeśli za kilka lat firma informatyczna upadnie, to nie będzie można liczyć na serwis i aktualizację systemu. Do najczęściej popełnianych błędów prawnych Bieda zalicza też lekceważenie praw autorskich przy udzielaniu licencji i sublicencji, niewłaściwe zabezpieczenie danych, brak zapisów mówiących o kopiach i o możliwości wykorzystania przez nabywcę kodu źródłowego w szczególnych sytuacjach (np. upadłości dostawcy).

Zainteresowanie tematyką prawną związaną z prowadzeniem i wdrażaniem projektów informatycznych jest duże wśród zarządzających projektami w instytucjach publicznych, ale też wśród samych prawników, którzy nie zawsze mają doświadczenie w obsłudze prawnej kontraktów IT, a muszą konsultować takie umowy dla swoich klientów. Z myślą o nich od nowego roku akademickiego w Akademii Leona Koźmińskiego uruchomiono studia podyplomowe pod nazwą prawo nowoczesnych technologii. Opiekunem merytorycznym i kierownikiem studiów został Roman Bieda.

Ponad połowę zaplanowanych zajęć poprowadzą praktycy z doświadczeniem w kancelariach, ale też po stronie klienta. Wykładowcy Koźmińskiego uzupełnią program o wykłady z zarządzania projektami, ochrony danych osobowych, prawa własności i własności intelektualnej. Warunkiem ukończenia trwających rok studiów jest przygotowanie indywidualnej pracy końcowej oraz jej obrona.

Doskonalenie umiejętności

Akademia Leona Koźmińskiego przygotowała jeszcze kilka kierunków studiów podyplomowego w zakresie stosowania prawa. Dla tych osób, które w swoich organizacjach prowadzą dużo spraw pracowniczych, przydatne są studia doskonalące w zakresie prawa pracy. Przewidziano tu aż trzy specjalizacje: kadry i płace, prawo pracy w biznesie i prawo pracy w sektorze publicznym. Wszystkie kierunki powstały przy udziale znanych praktyków, m.in. dr. Krzysztofa Walczaka z kancelarii Orłowski Patulski Walczak.

Partnerem studiów z obszaru płac i prawa podatkowego jest MDDP Akademia Biznesu. Program studiów prawo zamówień publicznych współtworzyli specjaliści z Centrum Obsługi Zamówień Publicznych, a wśród wykładowców znaleźli się m.in. Beata Chojecka, Artur Wawryło, Hanna Talago Sławoj, Aleksandra Sołtysińska.

Studia ochrona danych osobowych i informacji niejawnych realizowane są już od kilku lat w Akademii Leona Koźmińskiego wspólnie z Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i uchodzą za najlepszy sposób przygotowania zespołów prawnych do zarządzania nowym obszarem firmowej rzeczywistości, jakim są bazy danych.

LLM albo upadłość

Dla doświadczonych mecenasów, którzy chcą się doskonalić w zakresie prawa międzynarodowego, Koźmiński prowadzi studia w języku angielskim odpowiadające znanemu z najlepszych uczelni na świecie programowi LLM. Program tego kursu z prawa handlowego jest znacznie dłuższy od typowych studiów podyplomowych i obejmuje 220 godzin zajęć dydaktycznych. Jego szósta edycja wystartuje tej jesieni. Do podjęcia tych studiów trzeba spełnić dwa warunki: posiadać certyfikat dobrej znajomości języka angielskiego i być magistrem prawa.

Uczelnia wprowadza też nowości edukacyjne. W tym roku są to studia podyplomowe z restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw. Oczywiście lepiej być po zwycięskiej stronie biznesu i spokojnie zgłębiać rozwiązania prawne dla menedżerów i przedsiębiorców (to też kierunek samodzielnych studiów), ale z powodu kryzysów można postawić także na rozwijanie kompetencji w rozwiązywaniu problemów prawnych firm, które popadły w tarapaty. Ten kierunek dedykowany jest zwłaszcza syndykom i sędziom, zwłaszcza że kieruje nim prof. ALK dr hab. Tomasz Szanciło, sędzia sądu okręgowego w Warszawie.

Zapisy na studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego trwają do 15 września.