Syn od września rozpoczyna naukę w liceum ogólnokształcącym. W nowej szkole nie było jeszcze spotkania organizacyjnego z opiekunami uczniów. Wakacje się skończyły i trzeba zaopatrzyć się w podręczniki. Czy w szkołach ponadgimnazjalnych MEN również funduje podręczniki
Nie. W poprzednim roku szkolnym po raz pierwszy wprowadzono darmowe podręczniki do szkół. Wtedy otrzymywali je, a także pomoce edukacyjne w postaci ćwiczeń i podręcznika do języka obcego, uczniowie pierwszej klasy szkoły podstawowej. W tym roku tym rozwiązaniem zostaną też objęci uczniowie II klas szkoły podstawowej. Docelowo klasy I–III szkół podstawowych będą wyposażone w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. Ponadto obowiązuje dotacja celowa na wyposażenie:
Reklama
szkół podstawowych i artystycznych szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do tego języka dla klas I–III – do wysokości 25 zł na ucznia;

Reklama
szkół podstawowych i artystycznych w materiały ćwiczeniowe dla klas I–III – do wysokości 50 zł na ucznia;
● szkół podstawowych i artystycznych w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV–VI – do wysokości 140 zł na ucznia;
● szkół podstawowych i artystycznych w materiały ćwiczeniowe dla klas IV–VI – do wysokości 25 zł na ucznia;
● gimnazjów i tego typu szkół artystycznych w podręczniki lub materiały edukacyjne – do wysokości 250 zł na ucznia;
● gimnazjów i tego typu szkół artystycznych w materiały ćwiczeniowe – do wysokości 25 zł na ucznia.
Co roku systematycznie kolejne klasy szkół będą objęte tym wsparciem (po wakacjach I i II szkoły podstawowej i IV, a także I gimnazjum). Docelowo od roku szkolnego 2017/2018 mają tym wsparciem być objęte szkoły podstawowe i gimnazja. Na wsparcie nie mogą liczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych, techników i liceów. Nie przewidziano dla nich pomocy ze strony państwa. MEN będzie dostarczał elementarze dla klas I–III szkoły podstawowej. W pozostałych klasach dyrektorzy kupią wybrane na rynku podręczniki i ćwiczenia z dotacji budżetowej.
Podstawa prawna
Art. 22ad ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).