Dzięki niej rząd będzie mógł zapłacić za studia wybitych studentów, którzy podejmą naukę na zagranicznych uczelniach znajdujących się w czołówce rankingu szanghajskiego (np. Harvard). Co roku będzie mógł ufundować maksymalnie 100 stypendiów.
Nowelizacja wskazuje, że z programu będą mogli skorzystać absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich) albo studenci, którzy ukończyli trzeci rok. Nie później jednak niż rok po zakończeniu danego etapu kształcenia. Nie mogą też posiadać tytułu zawodowego magistra. Przy czym sami muszą zatroszczyć się o to, aby dostać się na studia na jednej z prestiżowych uczelni, dopiero potem będą mogli uzyskać pieniądze z budżetu na ich opłacenie.
Udział w programie będą mogli wziąć zarówno Polacy, jak obywatele innych państw UE. Uczestnik nie będzie musiał zwracać pieniędzy za takie kształcenie w dwóch przypadkach, gdy ukończy studia doktoranckie w Polsce albo w ciągu 10 lat od ukończenia nauki za zagranicą będzie odprowadzał w RP składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez pięć lat.
– Zależy nam, by stypendyści mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w Polsce i tym samym przyczynić się do rozwoju krajowej nauki, a także zwiększenia innowacyjności w polskiej gospodarce. Niebawem MNiSW skieruje do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia, które będzie regulować szczegółowe zagadnienia programu – zapowiada prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
W 2016 roku na Studia dla wybitnych rząd przeznaczy 18,5 mln zł. Do 2025 będzie on kosztował 336 mln zł.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 8 lipca 2015 r.