Uczniowie klas VIII rozpoczęli właśnie trzeci z egzaminów ósmoklasisty – język angielski. Na rozwiązanie zadań mają 90 minut. Już około godziny 13.00 dowiemy się, czy egzamin z angielskiego był trudny – wtedy to CKE opublikuje dzisiejsze arkusze. Będziecie je mogli znaleźć także w naszym serwisie. Chwile po 13.00 udostępnimy również odpowiedzi do arkusza z angielskiego zaproponowane przez naszych ekspertów.

Egzamin ósmoklasisty 2023 z angielskiego rozpoczął się 25 maja o godzinie 9.00 i potrwa on 90 minut. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, słabowidzący, słabosłyszący, z dysleksją oraz z zespołem Aspergera, którzy posiadają odpowiednie zaświadczenia, mogli otrzymać na niego dodatkowe 40 minut.

Jakie zadania na dzisiejszym egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego?

W arkuszu egzaminacyjnym będzie od 50 do 60 zadań, w tym około 50 zadań ujętych w 8–11 wiązek.
Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego obejmuje następujące części:

Rozumienie ze słuchu – Pierwsza część egzaminu polega na wysłuchaniu nagrań w języku angielskim i odpowiedzeniu na pytania na podstawie tych nagrań. Pytania zadawane do nagrań to pytania zamknięte – polegają na uzupełnieniu luk lub dobieraniu – oraz pytania wielokrotnego wyboru.

Znajomość funkcji językowych – Kolejna część egzaminu to sprawdzenie znajomości wyrażeń i zwrotów używanych w codziennych sytuacjach. Pytania do tej części egzaminu to pytania wielokrotnego wyboru i uzupełnianie luk.

Rozumienie tekstów pisanych – Ta część egzaminu polega na przeczytaniu jakiegoś tekstu i odpowiedzeniu na pytania na jego podstawie. Pytania, które mogą się pojawić, to pytania wielokrotnego wyboru i uzupełnianie luk.

Znajomość środków językowych – W tej części egzaminu sprawdzana jest znajomość gramatyki. Pytania, jakie pojawiają się tutaj, to pytania wielokrotnego wyboru, tłumaczenie zdań na język angielski, dobieranie i uzupełnianie luk.

Wypowiedź pisemna – Wypowiedź pisemna to napisanie krótkiego tekstu: notatki, ogłoszenia, zaproszenia, pocztówki, wiadomości e-mail lub wpisu na blogu. Długość takiej wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 wyrazów.

Zgodnie z wymogami egzamin ósmoklasisty z angielskiego odbywa się na poziomie A2/A2+.

Język angielski na egzaminie ósmoklasisty 2023

Patrząc na wytyczne określone w wymaganiach egzaminacyjnych, na dzisiejszym egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego możemy spodziewać się m.in. czasowników (bezokolicznik i formy osobowe), wybranych czasowników posiłkowych, modalnych, trybu rozkazującego, imiesłowu czynnego i biernego, a także czasów gramatycznych (7 z 12 w języku angielskim), rzeczowników (policzalne i niepoliczalne, liczba mnoga regularna i nieregularna, forma dzierżawcza, rzeczowniki złożone), przedimków (określony, nieokreślony, zerowy), przymiotników (m.in. stopniowanie regularne i nieregularne, przymiotniki dzierżawcze), przysłówków (m.in. stopniowanie regularne i nieregularne, miejsce przysłówka w zdaniu), wybranych zaimków i przyimków.

Na egzaminie mogą pojawić się również zadania dotyczące składni, czyli działu gramatyki, który zajmuje się budową zdania. Egzamin ósmoklasisty sprawdza znajomość podstawowych struktur zdaniowych występujących w języku angielskim.

Uczniowie liczący na dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty powinni także dobrze znać słownictwo z wybranych obszarów. Wśród tematów obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego znajduje się słownictwo dotyczące m.in. człowieka (opis, dane osobowe, uczucia, emocje, zainteresowania, miejsce zamieszkania, przedmioty szkolne), pracy (zawody, miejsce pracy), życia prywatnego, zakupów, podróżowania, kultury, sportu czy żywienia.

O tym, jak konkretnie wyglądają umieszczone na arkuszach egzaminacyjnych zadania, przekonamy się o godzinie 13.00, kiedy arkusze egzaminacyjne z języka angielskiego zostaną opublikowane przez CKE.

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego - arkusze i odpowiedzi

Chwilę po godzinie 13.00 arkusze egzaminacyjne z języka angielskiego oraz proponowane odpowiedzi znajdziecie także w naszym serwisie. Przypominamy, że w dniu każdego z egzaminów publikujemy rozwiązania – we wtorek opublikowaliśmy odpowiedzi z języka polskiego, w środę z matematyki, a dziś z języka angielskiego.