Za uczniami drugi z trzech egzaminów ósmoklasisty. Już wiemy, jak wyglądały zadania na dzisiejszym sprawdzianie z matematyki. O godzinie 13.00 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze, które znajdziecie w niniejszym tekście. Opublikowaliśmy już także pierwsze odpowiedzi. Wkrótce w artykule opublikujemy pozostałe zadania, nad których rozwiązaniem właśnie pracują nasi eksperci.

Matematyka na egzaminie ósmoklasisty 2023

Dzisiejszy egzamin ósmoklasisty z matematyki dobiegł końca. Przystąpiło do niegoponad 502,8 tys. uczniów VIII klas, z 12,6 tys. szkół podstawowych. Egzamin nie został przeprowadzony na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, a wymagań egzaminacyjnych,stanowiących zawężony katalog wymagań określonych w podstawie.

Standardowo egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki trwał 100 minut. Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, słabowidzących, słabosłyszących, z dysleksją oraz z zespołem Aspergera, którzy posiadali odpowiednie zaświadczenia, został wydłużony do 150 minut.

Obowiązkowy egzamin ósmoklasisty 2023

Przypominamy, że choć egzaminu ósmoklasisty 2023 nie można nie zdać, to przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Uzyskany na egzaminie ósmoklasisty wynik egzaminu stanowi połowę wszystkich punktów, które decydują o przyjęciu ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Na drugą połowę punktów składają się oceny na świadectwie szkolnym ucznia oraz inne jego osiągnięcia.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty z matematyki

Wśród spodziewanych na dzisiejszym egzaminie ósmoklasisty z matematyki zadań znajdowały się te dotyczące interpretacji danych, tworzenia strategii rozwiązania problemu i łączenia wiedzy z różnych działów matematyki oraz podawania argumentów uzasadniających poprawność rozumowania. Czy powyższe przypuszczenia znalazły swoje pokrycie w arkuszach egzaminacyjnych?

Egzamin ósmoklasisty 2023: Tutaj znajdziesz ARKUSZ CKE z matematyki

Poniżej możesz sprawdzić, jak dokładnie wygląda arkusz CKE z egzaminu ósmoklasisty 2023 z matematyki:

ARKUSZ CKE Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2023 Z MATEMATYKI

Egzamin ósmoklasisty 2023: Matematyka - odpowiedzi do arkusza CKE

Uwaga: Zaczynamy publikację odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Odpowiedzi z matematyki pojawiają się tutaj tak szybko, jak to tylko możliwe. Pracują nad nimi nasi eksperci z Matematyka Gryzie. Zapraszamy do śledzenia niniejszego tekstu.

Strona nie odświeża się automatycznie, kliknij F5.

ikona lupy />
DGP
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki. Zadanie 2 POPRAWIONE / dziennik.pl
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty. Zadanie nr 4 / dziennik.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty. Zadanie nr 5 / dziennik.pl
ikona lupy />
Egzamin ósmoklasisty. Zadanie nr 6 / dziennik.pl
ikona lupy />
DGP
ikona lupy />
DGP
ikona lupy />
DGP
ikona lupy />
DGP
ikona lupy />
DGP
ikona lupy />
DGP
ikona lupy />
DGP
ikona lupy />
DGP
ikona lupy />
DGP
ikona lupy />
DGP
ikona lupy />
DGP
ikona lupy />
DGP
ikona lupy />
DGP

Kolejne egzaminy ósmoklasisty 2023: Już jutro język angielski

25 maja przed uczniami trzeci i ostatni z egzaminów ósmoklasisty – język obcy. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, w bieżącym roku wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty z obcego języka nowożytnego odpowiadają poziomowi A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Po jutrzejszym egzaminie w naszym serwie znajdziecie arkusze egzaminacyjne oraz odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Wszystko po godzinie 13.00. Zapraszamy!