Za uczniami pierwszy egzamin ósmoklasisty 2023! Od godziny 9.00 uczniowie mierzyli się z językiem polskim. Czy egzamin był trudny? Poniżej udostępniamy nie tylko arkusze CKE z polskiego, ale także odpowiedzi przygotowane przez naszych ekspertów. Zapraszamy!

Język polski na egzaminie ósmoklasisty 2023

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego rozpoczął się 23 maja o godzinie 9.00. Dla większości uczniów trwał 120 minut. Zdające go osoby z niepełnosprawnością intelektualną, słabowidzące, słabosłyszące, z dysleksją oraz z zespołem Aspergera, które posiadają odpowiednie zaświadczenia, mogły otrzymać na egzamin ósmoklasisty dodatkowe 60 minut. Oznacza to, że ostatni zdający zakończyli egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego nie później niż o 12.00.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Język polski jednym z trzech przedmiotów

Język polski to jeden z trzech przedmiotów, z którymi muszą się zmierzyć uczniowie na egzaminie ósmoklasisty 2023. Jutro zdający podejdą do egzaminu z matematyki, a w środę – z języka obcego. Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej osób wybrało na egzamin ósmoklasisty język angielski.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Dwie części arkusza CKE z polskiego

Arkusz egzaminacyjny z polskiego na egzaminie ósmoklasisty 2023 składał się z dwóch części. W pierwszej uczniowie mieli rozwiązać kilkanaście zadań otwartych i zamkniętych dotyczących dwóch podanych fragmentów: literackiego i nieliterackiego.

W drugiej części arkusza CKE z polskiego uczniowie klas VIII mieli do opracowania pracę pisemną. Do wyboru były dwie formy – rozprawka i opowiadanie.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Tutaj znajdziesz ARKUSZ CKE z polskiego

Jak dokładnie wyglądał arkusz CKE z egzaminu ósmoklasisty 2023 z języka polskiego? Poniżej prezentujemy arkusze.

TUTAJ ZNAJDZIESZ ARKUSZE CKE: EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023 Z JĘZYKA POLSKIEGO

Egzamin ósmoklasisty 2023: Język polski: Odpowiedzi do arkusza CKE

Uwaga: Dziś w tym artykule opublikujemy również odpowiedzi do arkusza z egzaminu ósmoklasisty z polskiego. Nasi eksperci tuż po opublikowaniu arkuszy zasiądą do rozwiązywania zadań. Odpowiedziz polskiego pojawią się tutaj tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Zapraszamy do naszego serwisu i tego tekstu po godzinie 13.00. Strona nie odświeża się automatycznie, kliknij F5.

PONIŻEJ ZNAJDZIECIE ODPOWIEDZI DO ARKUSZA CKE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 2023

Egzamin ósmoklasisty 2023: Pierwsza strona arkusza CKE z polskiego / Inne
Egzamin ósmoklasisty 2023: strona 2 / Inne
Egzamin ósmoklasisty 2023: strona 3 / Inne
Egzamin ósmoklasisty 2023: strona 4 / Inne
Egzamin ósmoklasisty 2023: strona 5 / Inne
Egzamin ósmoklasisty 2023: strona 6 / Inne
Egzamin ósmoklasisty 2023: strona 7 / Inne
Egzamin ósmoklasisty 2023: Odpowiedzi do arkusza CKE z polskiego – strona 7 / Inne
Egzamin ósmoklasisty 2023: Odpowiedzi do arkusza CKE z polskiego - strona 8 / Inne

5. Balladyna nawiązuje do tego, że Kostryn wiedział o jej zbrodniach: wiedział o zabójstwie Aliny, Gralona, Grabca, wiedział, skąd znamię na jej czole. Mówi, że przeszłość zamknięta w grobach, czyli mówi o swoich zbrodniach.

Egzamin ósmoklasisty z polskiego: Oto arkusz CKE i odpowiedzi – strona 9 / Inne
Egzamin ósmoklasisty 2023: Odpowiedzi do arkusza CKE z polskiego – strona 10 / Inne
Odpowiedzi do arkusza CKE z języka polskiego – strona 11, zadanie 10 / Inne
Egzamin ósmoklasisty 2023: Odpowiedzi do arkusza CKE z polskiego – strona 13, zadanie 11 / Inne
Odpowiedzi do arkusza CKE z języka polskiego – strona 13 i 14 / Inne
Egzamin ósmoklasisty 2023: Odpowiedzi do arkusza CKE z polskiego – strona 14, zadanie 14 / Inne
Egzamin ósmoklasisty z polskiego: Oto arkusz CKE i odpowiedzi – strona 15, zadanie 15 / Inne
Egzamin ósmoklasisty 2023: Odpowiedzi do arkusza CKE z polskiego – strony 15 i 16, zadanie 16 / Inne
Egzamin ósmoklasisty 2023: Odpowiedzi do arkusza CKE z polskiego – strona 16, zadanie 17 / Inne
Odpowiedzi do arkusza CKE z języka polskiego – strona 17, zadanie 18 / Inne
Egzamin ósmoklasisty 2023: Odpowiedzi do arkusza CKE z polskiego – strona 18, zadanie 19 - rozprawka / Inne

Kolejne egzaminy ósmoklasisty 2023: Już jutro matematyka

Przypominamy, że podczas trwania wszystkich egzaminów uczniowie mogą mieć przy sobie długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem.

Na żadnym z egzaminów nie można mieć przy sobie telefonu oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych, słowników, czy kalkulatora.

Na egzaminie z matematyki - czyli już jutro - zdający mogą mieć przy sobie linijkę.

Po jutrzejszym egzaminie z matematyki w naszym serwie znajdziecie arkusze egzaminacyjne oraz odpowiedzi. Wszystko po godzinie 13.00. Zapraszamy!