Przed uczniami egzamin ósmoklasisty. Składają się na niego ważne sprawdziany z polskiego, matematyki i języka obcego. Egzaminy te mają decydujący wpływ na dalszą edukację uczniów. Dziś trudno mówić o poziomie trudności pytań z tegorocznych arkuszy egzaminacyjnych. Możemy jednak przekonać się, które zadania okazały się najtrudniejsze dla zdających egzamin w 2022 roku.

Czy egzamin ósmoklasisty jest trudnym sprawdzianem. Dla zdających go uczniów z pewnością stanowi pewne wyzwanie. O tym jak duże decyduje wiedza, umiejętności i przygotowanie do egzaminu konkretnych dzieci. Podobnie było też w latach ubiegłych. Jak wtedy wypadł egzamin?

Egzamin ósmoklasisty: Wyniki w 2022 roku

Zgodnie z tym, co podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 60 proc. Punktów. Z matematyki poszło młodzieży nieco gorzej. Uczniowie uzyskali z niej średnio 57 proc. Co wypadło najlepiej?

Większą od matematyki i polskiego ilość punktów uczniowie uzyskali z języka obcego. Oto jak prezentują się średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty z konkretnych języków:

 • Język niemiecki – 50 proc.
 • Język rosyjski – 65 proc.
 • Język angielski - 67 proc.
 • Język francuski – 80 proc.
 • Język hiszpański – 81 proc.
 • Język włoski – 89 proc.

Co było najtrudniejsze na egzaminie ósmoklasisty?

 • Najtrudniejsze przedmioty

Jeśli chodzi o przedmioty to najtrudniejszy w 2022 roku okazał się język niemiecki. Drugim najtrudniejszym przedmiotem na egzaminie ósmoklasisty w 2022 roku była matematyka. Trzecim najtrudniejszym przedmiotem był język polski.

 • Najtrudniejsze zadania
 • Jeśli chodzi o zadania, to największe trudności z języka polskiego sprawiło m.in. zadanie z zakresu kształcenia językowego, które sprawdzało umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych.
 • Najtrudniejsze zadanie na egzaminie ósmoklasisty z matematyki wymagało umiejętności prawidłowej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego.
 • Na egzaminie ósmoklasisty najtrudniejszym zadaniem z języka angielskiego okazało się zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych.

Jak będzie w tym roku? Przekonamy się już niebawem.

Egzamin ósmoklasisty 2023 już w dniach 23-25 maja. Szukasz arkuszy CKE i proponowanych odpowiedzi? Dobrze trafiłeś! Każdego dnia będziemy publikować arkusze egzaminacyjne oraz odpowiedzi opracowane przez naszych ekspertów. Znajdziecie u nas arkusze i rozwiązania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zapraszamy!