W środę 24 maja uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej oraz szkół artystycznych, realizujący kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w klasie o zakresie nauczania odpowiadającym klasie ósmej, przystąpią do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Jakie są wymagania programowe?

Egzamin ósmoklasisty z matematyki to dla wielu uczniów niemały powód do stresu. I trudno się dziwić. Nie dla wszystkich dzieci matematyka jest dla łatwa. Nie zapominajmy też, że sam egzamin jest nie tylko kluczowy dla dalszej edukacji młodych ludzi, ale jest też pierwszym, tak ważnym dla dzieci egzaminem. Tym bardziej więc warto być do niego dobrze przygotowanym. W tym celu polecamy m.in. przestudiowanie wymagań egzaminacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty: ogólne wymagania egzaminacyjne

Zgodnie z wytycznymi, określonymi w wymaganiach egzaminacyjnych, uczeń powinien posiadać wiele umiejętności i sprawności, m.in. sprawność rachunkową oraz umiejętność wykorzystywania i tworzenia informacji. Co jeszcze powinien umieć?

Wymagania egzaminacyjne na matematykę:

I. Sprawność rachunkowa

 • Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystywanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 • Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji

 • Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.
 • Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne przedstawianie danych.
 • Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji

 • Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
 • Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.

IV. Rozumowanie i argumentacja

 • Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
 • Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

Co jeszcze warto wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty

 • Na egzamin ósmoklasisty uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, jak również linijkę.
 • Na egzaminie ósmoklasisty nie można korzystać z kalkulatora. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎
 • Egzamin jest obowiązkowy.
 • Z egzaminu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów z matematyki o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
 • Osoby zwolnione z egzaminu otrzymują najwyższy wynik.
 • Minimalny wynik z egzaminu nie został określony i nie można go nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty 2023 już w dniach 23-25 maja. Szukasz arkuszy CKE i proponowanych odpowiedzi? Dobrze trafiłeś! Każdego dnia będziemy publikować arkusze egzaminacyjne oraz odpowiedzi opracowane przez naszych ekspertów. Znajdziecie u nas arkusze i rozwiązania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zapraszamy!