Za maturzystami dwa tygodnie egzaminów. Były obowiązkowe przedmioty na poziomie podstawowym, oraz część dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Co wciąż przed nimi? Przedstawiamy harmonogram egzaminów na najbliższy tydzień.

Przypominamy, że pierwsza, główna sesja egzaminacyjna, potrwa do 23 maja. W tym czasie maturzyści zdają zarówno egzaminy pisemne, jak i ustne. Później, od 1 do 19 czerwca, maturzyści, którzy z ważnych przyczyn nie mogli przystąpić do egzaminów w maju, będą mogli wziąć udział w sesji dodatkowej. A co konkretnie będzie się działo w najbliższych dniach?

Matura 2023 – harmonogram egzaminów na najbliższe dni:

 • 15 maja, godz. 9:00 - chemia (poziom rozszerzony)
 • 15 maja, godz. 14:00 - historia muzyki (poziom rozszerzony)
 • 16 maja, godz. 9:00 - geografia (poziom rozszerzony)
 • 16 maja, godz. 14:00 - języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy)
 • 17 maja, godz. 9:00 - język polski (poziom rozszerzony)
 • 17 maja, godz. 14.00 - języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)
 • 18 maja, godz. 9:00 - historia (poziom rozszerzony)
 • 18 maja, godz. 14.00 - język włoski (poziom rozszerzony oraz poziom dwujęzyczny)
 • 19 maja, godz. 9:00 - fizyka (poziom rozszerzony)
 • 19 maja, godz. 14.00 - historia sztuki (poziom rozszerzony)

Matura 2023 – jakie egzaminy w kolejnych dniach:

 • 22 maja, godz. 9:00 - informatyka (poziom rozszerzony)
 • 22 maja, godz. 14.00 - język kaszubski (poziom rozszerzony), język łemkowski (poziom rozszerzony), język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)