Za maturzystami egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Już wiemy, z jakimi konkretnie zadaniami zmierzyli się uczniowie. W tym artykule znajdziecie arkusze CKE oraz proponowane odpowiedzi opracowane przez naszych ekspertów dla formuły 2015.

Przypominamy, że uczniowie zdający maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym powinni być przygotowani z następujących działów: liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań, funkcje, ciągi, optymalizacja, trygonometria, planimetria, geometria, stereometria, kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa oraz rachunek różniczkowy. Jako pomoce maturzystom mogły zaś służyć jedynie linijka, cyrkiel, kalkulator prosty oraz tablice matematyczne.

Matura 2023: Matematyka, poziom rozszerzony. Kto zdawał egzamin w formule 2015?

Dzisiejszy egzamin maturalny z matematyki odbył się w dwóch formułach – 2015 i 2023. Pierwsza formuła to tzw. „stara matura". Zdawali ją absolwenci 4-letnich techników, uczący się według starej podstawy programowej oraz absolwenci szkół branżowych II stopnia.

Arkusze egzaminacyjne CKE dla matematyki na poziomie rozszerzonym

Już wiemy, jak konkretnie wyglądały maturalne zadania z matematyki, bowiem CKE opublikowała arkusze egzaminacyjne.

pdf icon Matematyka 2023: arkusz egzaminacyjny, formuła 2015
pobierz plik

Odpowiedzi do rozszerzonej matury z matematyki. Sprawdź, czy zdałeś

Mamy odpowiedzi do matury rozszerzonej w formule 2015. Sprawdź, czy zdałeś.

pdf icon Matura matematyka formuła 2015 - odpowiedzi
pobierz plik