Po tym, jak z zadaniami maturalnymi zmierzyli się uczniowie, do arkuszy egzaminacyjnych zasiedli nasi eksperci. W niniejszym artykule znajdziecie przygotowane przez nich odpowiedzi. Sprawdźcie, jak Wam poszło!

Za maturzystami egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Zamiar zdawania egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało ok. 76,9 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wiemy, z jakimi konkretnie zadaniami zmierzyli się uczniowie. W poniższym artykule znajdziecie odpowiedzi do zadań.

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym. Formuła 2023

Przypominamy, że uczniowie zdający maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym w formule 2023 to wybór dla osób, które chcą studiować na kierunkach ekonomicznych, politechnikach czy w szkołach wojskowych. Zazwyczaj przystępują do niej uczniowie, którzy uczęszczali do klasy matematyczno-fizycznej lub matematyczno-informatycznej.

Matura 2023 z matematyki w Formule 2015 oraz w Formule 2023 była przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych nie bazując na podstawie programowej.

Uczniowie zdający maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym w formule 2023 powinni byli być przygotowani z następujących działów:

 • geometria
 • stereometria
 • liczby rzeczywiste
 • wyrażenia algebraiczne
 • równania i nierówności
 • układy równań
 • funkcje
 • ciągi
 • trygonometria
 • planimetria
 • kombinatoryka
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • optymalizacja i rachunek różniczkowy.

Jako pomoce maturzystom mogły zaś służyć jedynie linijka, cyrkiel, kalkulator prosty oraz tablice matematyczne.

Matura 2023: Matematyka, poziom rozszerzony. Kto zdawał egzamin w formule 2023?

Dzisiejszy egzamin maturalny z matematyki odbył się w dwóch formułach – 2015 i 2023. Pierwsza formuła to tzw. „stara matura". Zdawali ją absolwenci 4-letnich techników, uczący się według starej podstawy programowej oraz absolwenci szkół branżowych II stopnia.

Druga formuła to formuła 2023. Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym trwał 180 minut. Podczas trzech godzin maturzyści będą musieli rozwiązać od 10 do 14 zadań otwartych. Łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu wynosi 50.

Przy maturze w Formule 2023 nie ma progu punktowego z przedmiotu dodatkowego. To oznacza, że nie można nie zdać matury z matematyki na poziomie rozszerzonym. Obowiązek uzyskania co najmniej 30 proc. punktów z jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych będzie obowiązywać od 2025 r.

Arkusze egzaminacyjne CKE dla matematyki na poziomie rozszerzonym [Formuła 2023]

Już wiemy, jak konkretnie wyglądały maturalne zadania z matematyki. Chwilę po godzinie 14.00 CKE opublikowała arkusze egzaminacyjne.

Arkusze egzaminacyjne CKE dla matematyki na poziomie rozszerzonym w formule 2023

A poniżej znajdziecie odpowiedzi na zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym w formule 2023

Matura 2023: Matematyka, poziom rozszerzony, formuła 2023 - odpowiedzi

Poniżej znajdziecie odpowiedzi na zadania matematyczne przygotowane przez naszych ekspertów.

ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
GazetaPrawna.pl
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
GazetaPrawna.pl

A jak wyglądała matura na poziomie podstawowym?

W poniedziałek 8 maja tegoroczni maturzyści musieli zmierzyć się z matematyką. Egzamin na poziomie podstawowym rozpoczął się o godzinie 9.00 i odbył się w dwóch formułach.

Choć egzamin maturalny z matematyki odbywa się tego samego dnia i o tej samej godzinie dla obu formuł, to jednak istnieją między egzaminami ważne różnice. Przede wszystkim, matura 2023 z matematyki w nowej formule oznacza dla zdających więcej czasu na rozwiązanie zadań. W formule 2015 uczniowie mieli 170 minut, a w formule 2023 180 minut. Nie bez powodu. W formule 2015 miało być mniej zadań zamkniętych i wielokrotnego wyboru.

Matura 2023: Matematyka, poziom podstawowy [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI, FORMUŁA 2023]

.

Matura 2023: Matematyka [ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI, FORMUŁA 2015]

Mamy odpowiedzi do matury rozszerzonej w formule 2023.

pdf icon Matura matematyka formuła 2015 - odpowiedzi
pobierz plik

Sprawdź, czy zdałeś.

Egzamin dodatkowy, kiedy wyniki matury z matematyki

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 2 czerwca 2023. Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 7 lipca 2023 roku.