23 maja uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Jak wygląda obowiązująca na egzaminie lista lektur?

Przede wszystkim Mickiewicz, Sienkiewicz i Słowacki. Choć listę lektur na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego zdominowali rodzimi twórcy, znajdziemy na niej także dwa zagraniczne nazwiska. Jak się okazuje, ósmoklasiści powinni znać również Dickensa i de Saint-Exupéry’ego. A jakie konkretnie tytuły znajdują się na obowiązkowej i uzupełniającej liście lektur?

Lista obowiązkowych lektur na egzamin ósmoklasisty z polskiego:

 • Charles Dickens, "Opowieść wigilijna",
 • Aleksander Fredro, „Zemsta”,
 • Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII,
 • Aleksander Kamiński, „Kamienie na szaniec”,
 • Adam Mickiewicz, „Reduta Ordona”, „Śmierć Pułkownika”, „Świtezianka”, „Dziady cz. II”, „Pan Tadeusz”,
 • Antoine de Saint-Exupéry, "Mały Książę",
 • Henryk Sienkiewicz, „Quo vadis”, „Latarnik”,
 • Juliusz Słowacki, „Balladyna”.

Egzamin ósmoklasisty 2023: lektury uzupełniające:

 • Jan Kochanowski, wybrane pieśni oraz treny I i V,
 • Adam Mickiewicz, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie,
 • Ignacy Krasicki, „Żona modna”,
 • Sławomir Mrożek, „Artysta”,
 • Stefan Żeromski, „Syzyfowe prace”,
 • Melchior Wańkowicz, „Tędy i owędy” (wybrany reportaż).

Co jeszcze warto wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty z polskiego?

 • Egzamin odbędzie się 23 maja o godzinie 9.00.
 • Jeśli z jakiś powodów uczeń nie będzie w stanie przystąpić do egzaminu w terminie majowym, język polski może jeszcze zdawać w drugim terminie, 12 czerwca.
 • Na egzaminie obowiązuje strój galowy.
 • Egzamin z języka polskiego będzie trwał 120 min.
 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, słabowidzące, słabosłyszące, z dysleksją oraz z zespołem Aspergera, które posiadają odpowiednie zaświadczenia, mogą otrzymać na niego dodatkowe 60 minut.
 • Na egzaminie dozwolone jest posiadanie długopisu lub pióra z czarnym tuszem.
 • Egzamin zamyka naukę w szkole podstawowej i jest obowiązkowy.
 • Z egzaminu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów (z przedmiotów objętych egzaminem) o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
 • Osoby zwolnione z egzaminu otrzymują najwyższy wynik.
 • Minimalny wynik z egzaminu nie został określony i nie można go nie zdać.
 • Wynik egzaminu zostanie ogłoszony 3 lipca.

Egzamin ósmoklasisty 2023 już w dniach 23-25 maja. Szukasz arkuszy CKE i proponowanych odpowiedzi? Dobrze trafiłeś! Każdego dnia będziemy publikować arkusze egzaminacyjne oraz odpowiedzi opracowane przez naszych ekspertów. Znajdziecie u nas arkusze i rozwiązania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zapraszamy!