Chęć przystąpienia do pisemnego egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego zadeklarowało w tym roku 14 maturzystów. W ubiegłym roku egzamin z tego przedmiotu zdawało 31 abiturientów.

Język kaszubski jest traktowany na maturze jako przedmiot dodatkowy, a więc nieobowiązkowy.

"Jak wynika z deklaracji, chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego zgłosiło w tym roku 14 osób. Było 16 osób, ale dwie ostatecznie zrezygnowały ze zdawania tego egzaminu. Nie wiemy, czy wszystkie zadeklarowane osoby się zgłosiły, ponieważ prace jeszcze do nas nie wpłynęły" – powiedziała PAP we wtorek koordynatorka matury z języka kaszubskiego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku Renata Pawlak

"Najwięcej – pięciu – abiturientów do matury z języka kaszubskiego miało przystąpić w I Liceum Ogólnokształcącym w Kartuzach, po dwie osoby w Brusach i w Bytowie, a po jednej osobie m.in. w Wejherowie, Sierakowicach i Gdańsku" – dodała Renata Pawlak

Abiturienci musieli napisać wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych w arkuszu tematów. Pierwszy z nich brzmiał: "Różne obrazy miłości w literaturze. Rozważ zagadnienie, odwołując się do interpretacji utworów +Dziwnie kochasz+ Doroty Wilczewskiej i +Szlak twojego bycia+ Henryka Hewelta".

Drugi temat, który mogli wybrać maturzyści to "Motyw morza w literaturze kaszubskiej. Rozważ zagadnienie, odwołując się do załączonego tekstu i wybranego dzieła z literatury kaszubskiej".

Na wykonanie zadania maturzyści mieli 210 minut.

Jedną z pierwszych placówek, gdzie wprowadzono nauczanie języka kaszubskiego, było Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach. W 2005 r. uczniowie tej szkoły wraz z licealistami ze Strzepcza i Kartuz po raz pierwszy podeszli do matury z języka kaszubskiego. Zdawało ją wówczas 14 osób. Rekordowa, jak do tej pory, liczba zdających maturę z tego języka padła w 2012 r., egzamin zdecydowało się zdawać wówczas 41 uczniów z Pomorza (30 na poziomie podstawowym i 11 na poziomie rozszerzonym. (PAP)

Autor: Dariusz Sokolnik