Już od przyszłego roku najzdolniejsi studenci będą mogli skorzystać z programu „Studia dla wybitnych”. Naukę na najlepszych uczelniach na świecie sfinansuje im bowiem budżet państwa. Będzie to możliwe dzięki nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W piątek odbyło się jej trzecie czytanie w Sejmie.
Z programu będą mogli skorzystać absolwenci studiów licencjackich albo studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich nie wcześniej niż w roku poprzedzającym ich zgłoszenie. Rząd sfinansuje takie studia zarówno obywatelom polskim, jak i Unii Europejskiej. Przy czym z programu w ciągu roku będzie mogło skorzystać maksymalnie 100 osób.
Reklama
Pomoc finansowa, którą otrzymają laureaci, może obejmować środki na pokrycie kosztów rekrutacyjnych, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów czy ubezpieczenia. Państwo będzie jednak mogło domagać się zwrotu tego wsparcia. Tak się nie stanie, jeśli osoba z niego korzystająca w ciągu 10 lat od ukończenia studiów na zagranicznej uczelni będzie przez pięć lat odprowadzać w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zwolnione ze zwrotu pieniędzy będą także osoby, które ukończą studia doktoranckie w kraju.
– Ten program to krok w dobrym kierunku. Warto jednak byłoby się zastanowić, jak zachęcić absolwentów prestiżowych uczelni do powrotu do kraju. Dobrze byłoby, aby poza przymusem w postaci ryzyka zwrotu kosztów wprowadzić np. rozwiązanie organizacyjne polegające na tym, że osoby, które ukończą zagraniczną uczelnię, będą wiedziały, jakie możliwości czekają na nie w Polsce – stwierdza Adam Szot, ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.
Etap legislacyjny
Nowelizacja skierowana do Senatu