Ministerstwo Edukacji i Nauki potwierdziło, że od 1 września 2023 r. języka łacińskiego będą mogli się uczyć uczniowie dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej. Zamiast drugiego języka obcego nowożytnego łacinę będą mogli wybierać też uczniowie liceum ogólnokształcącego lub technikum – jeśli tylko taka opcja znajdzie się w ofercie placówki, do której uczęszczają.

Ze statystyk Systemu Informacji Oświatowej wynika, że obecnie język ten jest wykładany w 97 szkołach średnich i w zaledwie 6 podstawówkach. W zależności od zainteresowania nauką łaciny od nowego roku szkolnego wiele placówek może potrzebować osób, które specjalizują się w tym przedmiocie.
– W Polskim Towarzystwie Filologicznym (PTF) robimy właśnie cenzus łacinników, czyli akcję online skierowaną do osób, które są filologami klasycznymi, ale z różnych powodów przestały uczyć łaciny w szkołach lub się przebranżowiły i zaczęły wykładać inne przedmioty. Często są to młode osoby. Dopiero zbieramy dane, ilu jest takich ludzi w całym kraju – mówi DGP prof. dr hab. Rafał Toczko z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Języka Łacińskiego. – Z szacunków PTF wynika, że naukę języka łacińskiego na poziomie rozszerzonym prowadzi zaledwie kilkanaście szkół średnich w Polsce – dodaje nasz rozmówca .
– W XXI w. uprawnienia do nauczania języka łacińskiego zdobyło co najmniej kilkuset absolwentów różnych szkół wyższych i uniwersytetów wydających dyplomy filologów klasycznych. Niektórzy nauczyciele łaciny zaczęli uczyć np. przedsiębiorczości lub uzupełniali etat w szkolnej bibliotece – wyjaśnia prof. Toczko. Jego zdaniem dotychczasowe statystyki mogą się znacznie zmienić, jeśli od nowego roku szkolnego łacina pojawi się w podstawówkach, liceach i technikach.
Naukę łaciny od nowego roku szkolnego 2023/2024 będą mogli rozpocząć uczniowie siódmych klas podstawówki oraz pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. W liceach i technikach język łaciński będzie wykładany niezależnie od przedmiotu o nazwie język łaciński i kultura antyczna, który na poziomie rozszerzonym można zdawać podczas egzaminu dojrzałości. Sam język łaciński na maturze ma pojawić się dopiero w roku szkolnym 2026/2027. Będą mogły do niej przystąpić osoby, które od początku wybranej szkoły ponadpodstawowej będą się uczyć łaciny jako drugiego języka nowożytnego. Z kolei uczniowie podstawówek, w których będzie możliwość nauki języka łacińskiego, nie będą mogli zdawać z łaciny egzaminu ósmoklasisty.
– Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa „jest działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy” – twierdzi resort edukacji i nauki, w którym ustalono już podstawy programowe i ramowe plany nauczania dotyczące nauki języka łacińskiego od nowego roku szkolnego 2023/2024.
– Znajomość języka łacińskiego, a więc umiejętność obcowania z tekstami, spuścizną naszych przodków jest naszym dobrem narodowym. Zatem przedmiotem troski władz i wszystkich obywateli powinno być dbanie o to, by w Polsce nie zabrakło ludzi zdolnych do zgłębiania, interpretowania, tłumaczenia, katalogowania i upowszechniania wiedzy o tym dorobku – tłumaczy MEiN. Nauka łacińskiego ma pomóc uczniom w nauce różnych języków obcych. Korzyści ze zgłębiania wiedzy o łacinie w ocenie resortu edukacji jest więcej – język ten ma ułatwiać naukę logiki i myślenia, ma też pogłębić wiedzę o kulturze. ©℗