Przygotowaliśmy podstawę programową języka łacińskiego jako języka obcego dla klas VII-VIII i szkół ponadpodstawowych. Chętni będą mogli przystąpić do matury z łaciny jako języka obcego - informuje szef gabinetu politycznego ministra edukacji i nauki Radosław Brzózka.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zamieściło w piątek wieczorem na Twitterze dwa wpisy, w których cytuje Radosława Brzóskę, szefa gabinetu politycznego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka: "Przygotowaliśmy podstawę programową języka łacińskiego, jako języka obcego dla klas VII-VIII i szkół ponadpodstawowych. Chętni będą mogli przystąpić do matury z tego języka w części obowiązkowej" oraz "W takich krajach jak Włochy, Francja w znacznym stopniu realizowany jest program nauczania j. łacińskiego. W Polsce od IX 2023 r. będzie można przygotowywać się do matury z łaciny, jako języka obcego".

O zmianach w nauczaniu języka łacińskiego Brzóska mówił też w piątkowym "Naszym Dzienniku". Jak wskazuje, nowa podstawa programowa do języka łacińskiego umożliwi uczniowi zamiast nauki drugiego języka obcego nowożytnego wybranie nauki łaciny. "W ten sposób osoby chętne mogłyby się uczyć w sposób intensywny języka łacińskiego przez 6-7 lat oraz przystępować do matury" - czytamy.

Podano też, że jeśli chodzi o łacinę dla klas VII-VIII, nie będzie możliwości przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z tego języka. Jeśli chodzi o licea ogólnokształcące lub technika, przewidziane są dwa warianty. W pierwszym - język łaciński, jako drugi język obcy dla rozpoczynających naukę tego języka, a w drugim - język łaciński, jako drugi język obcy dla kontynuujących naukę ze szkoły podstawowej (zakres podstawowy). I wówczas będzie możliwe przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego języka w części obowiązkowej egzaminu.

Jak czytamy w "Naszym Dzienniku" Ministerstwo Edukacji i Nauki zaznacza, że aktualny przedmiot język łaciński i kultura antyczna (zakres podstawowy i zakres rozszerzony) pozostanie niezmieniony. Podkreślono, że do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym będzie mógł przystąpić każdy absolwent liceum i technikum. "To nie jest obowiązkowy przedmiot ani nie jest to powszechne nauczanie łaciny, ale jest to oferta, z której dobre szkoły i dobrzy uczniowie mogą skorzystać" - zachęca Brzóska. Zauważa, że obecnie można wybrać jedną godzinę języka łacińskiego i kultury antycznej, albo między filozofią, plastyką lub muzyką. "Dlatego jest to zdecydowanie lepsza oferta, która może doprowadzić do pewnego renesansu łaciny w Polsce" - wskazuje.

"Zakładając, ze zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół byłyby wdrażane sukcesywnie tj. począwszy od klasy VII szkoły podstawowej i klasy I liceum ogólnokształcącego/technikum w roku szkolnym 2023/2024, możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego z języka łacińskiego, jako języka obcego w obowiązkowej części egzaminu maturalnego (zakres podstawowy) dotyczyłby po raz pierwszy roku szkolnego 2026/2027 w przypadku liceum i rok później w przypadku technikum" - przewiduje resort.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego (w tej grupie są: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański, język francuski i język włoski). Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

W tym roku po raz pierwszy absolwenci technikum oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia, nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/