Ministerstwo Edukacji i Nauki zamierza zmniejszyć o połowę przelicznik, od którego zależy wysokość dotacji na kształcenie na studiach stacjonarnych o profilu praktycznym.

Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie współczynników kosztochłonności, który jest w wykazie prac legislacyjnych resortu.

Obecnie wartość, o jaką podwyższa się współczynnik kosztochłonności za prowadzenie kształcenia na studiach stacjonarnych o profilu praktycznym, wynosi 0,5. Resort nauki zamierza go obniżyć do 0,25. Przykładowo obecnie współczynnik kształcenia na informatyce wynosi 1,5, ale jeżeli są to studia, które mają profil praktyczny, podwyższa się go o 0,5. Jeżeli propozycja ministra edukacji wejdzie w życie, wzrośnie on tylko o 0,25 i może przełożyć się na niższą dotację dla takich kierunków.

– Trudno teraz powiedzieć, o ile będą to niższe kwoty i jak ostatecznie będzie wpływać na dotację. Natomiast uważam, że co do zasady kształcenie praktyczne na kierunkach inżynieryjnych czy technicznych jest po prostu droższe i wymaga większych nakładów od uczelni, więc powinno być lepiej finansowane – mówi prof. Marek Kręglewski, chemik.

Uczelnie, które głównie prowadzą studia akademickie, zabiegały jednak o taką zmianę, uważając, że przelicznik 0,5 jest za wysoki. Przeciwne zmniejszaniu współczynnika są natomiast publiczne szkoły wyższe, które prowadzą przede wszystkim kształcenie o profilu praktycznym.

W projekcie resort edukacji planuje określić też współczynniki kosztochłonności dla nowych dziewięciu dyscyplin naukowych, takich jak m.in.: nauki biblijne, o rodzinie czy ochrona dziedzictwa i konserwacja. Zostały one wprowadzone 11 listopada 2022 r. rozporządzeniem ministra edukacji i nauki w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. poz. 2202). Na razie jednak ministerstwo nie wskazuje, ile konkretnie one wyniosą.

Poza tym MEiN zamierza spłaszczyć strukturę współczynników kosztochłonności przez obniżenie ich wartości dla niektórych dyscyplin naukowych i artystycznych z 1–4 do 1–2,5. ©℗