Wczoraj sejmowa komisja edukacji, nauki i młodzieży zajmowała się rozpatrzeniem uchwały Senatu w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja techniczna). Senat zaproponował 22 poprawki. Posłowie poparli kilkanaście z nich – głównie te, które zmierzają do podniesienia jakości techniczno-legislacyjnej ustawy.
Poparcia nie uzyskały pozostałe merytoryczne poprawki Senatu. Nowelizacja techniczna zakłada m.in. podwyższenie wieku kandydatów na rektorów z 67 do 70 lat, a senatorowie zaproponowali wykreślenie tej zmiany, co skutkowałoby pozostawieniem obecnego wieku – 67 lat. Uzasadniali, że propozycja ta nie była przedmiotem konsultacji i wykracza poza pierwotny zakres projektu. Podkreślili, że podniesiony wiek obowiązywałby też inne osoby – te kandydujące do pełnienia funkcji w radach uczelni, senatu, kolegium elektorów, innego statutowego organu uczelni publicznej oraz instytucji działających w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki. – Argumentacja dotycząca podwyższenia wieku nie uwzględnia odmiennego charakteru funkcji pełnionych przez osoby zasiadające w organach, gremiach kolegialnych uczelni i innych instytucjach tego sektora – wskazywali senatorowie. Posłów nie przekonało to uzasadnienie, więc podczas prac komisji zarekomendowali odrzucenie poprawki Senatu i opowiedzieli się za podwyższeniem wieku do 70 lat.