Od 1 stycznia wszyscy pracownicy budżetówki mają otrzymać podwyżki wynikające z podniesienia kwoty bazowej o 7,8 proc. Nie wszyscy jednak od razu zobaczą zmiany na swoich kontach. W przypadku nauczycieli – brakuje rozporządzenia, które zagwarantowałoby wypłatę wyższych wynagrodzeń.

Kwota bazowa – co to jest?

Kwota bazowa to wskaźnik ustalany co roku w ustawie budżetowej, od którego zależą m.in. wynagrodzenia.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

 • początkującego 100 proc. kwoty bazowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej,
 • kontraktowego 111 proc. kwoty bazowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej,
 • mianowanego 144 proc. kwoty bazowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej,

Kwota bazowa na 2023 rok wynosi 3 981,55 zł (wzrost o 443,75 zł).

Oznacza to, że średnie wynagrodzenie nauczycieli powinno wynosić dla:

 • początkującego 3 981,55 zł brutto
 • kontraktowego 4 379,71 zł brutto
 • mianowanego 5 733,43 zł brutto

Są to stawki średniego wynagrodzenia, które nie odpowiada rzeczywistym wynagrodzeniom nauczyciela.

Średnia pensja nauczyciela. MEiN przyznaje, że nie każdy nauczyciel ją otrzymuje

.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli 2023

Ile zatem wyniosą podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku – nie wiadomo. Ich wysokość określa rozporządzenie, a to – wciąż nie zostało przygotowane. - Zgodnie z art. 30 ust.11 ustawy Karta Nauczyciela podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku – informuje nas Agata Szarek z wydziału prasowego MEiN.

Ministerstwo pytane o to, ile wyniosą stawki minimalnego wynagrodzenia dla nauczycieli w 2023 roku odpowiada, że: „Rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, uwzględniające podwyżkę zaplanowaną w ustawie budżetowej na 2023 r., zostanie przygotowane i opublikowane w terminie określonym w przywołanym wyżej przepisie”.

Jednocześnie, jak podkreśla rzeczniczka prasowa MEiN, Adrianna Całus - biorąc pod uwagę zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 7,8 proc. od 1 stycznia 2023 r., procentowy wzrost wynagrodzenia średniego w stosunku do analogicznego okresu w roku 2022 (1 stycznia 2022 r.) wyniesie w przypadku nauczyciela początkującego (dotychczasowego nauczyciela stażysty) ok. 35 proc., natomiast nauczyciela dyplomowanego ok. 13 proc.

Zakładając, że minimalne wynagrodzenia nauczycieli wzrosną także o 7,8 proc. to wyniosą one dla:

 • nauczyciela początkującego 3691 zł brutto
 • nauczyciela mianowanego 3878 zł brutto
 • nauczyciela dyplomowanego 4553 zł brutto

Obecnie stawki minimalnego wynagrodzenia nauczycieli wynoszą dla:

 • nauczyciela początkującego 3424 zł brutto 
 • nauczyciela mianowanego 3597 zł brutto
 • nauczyciela dyplomowanego 4224 zł brutto 

Przypomnijmy, że od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 3490 zł brutto, a w lipcu do 3600 zł brutto.