Wzrośnie wysokość stawki godzinowej dla asystentów technicznych pracujących przy egzaminie zawodowym i egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej w 2023 r. – wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

Projekt rozporządzenia opublikowano we wtorek na stronie Rządowego Centrum Legislacji z adnotacją "skierowane do podpisu ministra".

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, konieczne jest dostosowanie wysokości wynagrodzenia asystentów technicznych do minimalnej stawki godzinowej obowiązującej od 1 stycznia 2023 r.

Obecnie stawka za godzinę pracy asystenta technicznego przy egzaminach zawodowych i potwierdzających kwalifikacje wynosi 21,96 zł brutto.

Od 1 stycznia 2023 r. – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej – minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 22,80 zł brutto (z 19,70 zł brutto), a od 1 lipca 2023 r. do 23,50 zł brutto.

Zgodnie z projektem wysokość wynagrodzenia dla asystenta technicznego będzie ustalana jako iloczyn 0,54 proc. stawki (obecnie 0,52 proc. stawki) minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego mającego tytuł zawodowy magistra i przygotowanie pedagogiczne, za każdą godzinę udziału w jednej zmianie tego egzaminu, zgodnie z czasem trwania części praktycznej egzaminu zawodowego i liczby zmian egzaminu, w których bierze udział, i za każdą godzinę przygotowywania stanowisk egzaminacyjnych dla jednej zmiany egzaminu oraz liczby zmian egzaminu, w których bierze udział. Oznacza to wzrost stawki godzinowej asystenta technicznego do 22,81 zł brutto.

Nowy wskaźnik służący do obliczania wysokość stawki godzinowej asystenta dotyczyć będzie wyłącznie egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanych między 9 a 31 stycznia 2023 r., czyli w sesji zimowej w 2023 r.

Kolejny termin przeprowadzania tych egzaminów przypada w czerwcu 2023 r., zatem już po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2023 r. i związanej z nią przygotowywanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli uwzględniającej wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego o 7,8 proc.

"Zatem w tym przypadku nie ma potrzeby utrzymywania podwyższonego wskaźnika 0,54 proc. stawki, gdyż wystarczający będzie wskaźnik 0,52 proc. stawki" – czytamy.

Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/