Obecnie kwota ta wynosi 6410 zł – zgodnie z rozporządzeniem z 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz.U. poz. 1838) – i od wydania tego aktu prawnego nie była zmieniana. Środowisko akademickie od dłuższego czasu domaga się jej podwyższenia, szczególnie ostatnio – w związku z wysoką inflacją oraz rosnącymi kosztami życia, a także ze znacznym wzrostem wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Stąd decyzja o nowelizacji wspomnianego rozporządzenia. Jej projekt skierowano wczoraj do konsultacji.
Zgodnie z nim od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzenie profesora wzrośnie do wysokości 7210 zł, czyli o ok. 12,5 proc. w stosunku do obecnej stawki.