MEiN ogłosiło listę zwycięzców w ramach „Programu wsparcia edukacji”. Jak pisaliśmy na łamach DGP, program ma trzy moduły: innowacyjna edukacja, edukacja przez sport (na oba przeznaczono po 3 mln zł) oraz edukacja patriotyczna. Ten ostatni budził najwięcej emocji, bo skupia się na upowszechnianiu tradycji narodowych, rozwijaniu postaw patriotycznych i wspieraniu roli wychowawczej rodziny poprzez dostarczenie wiedzy o życiu seksualnym człowieka. Pisaliśmy, że resort powołał zespół doradczy do oceny wniosków, w którym nie brakowało osób związanych z toruńską uczelnią o. Rydzyka, tamtejszymi mediami, Ordo Iuris. Program miał ruszyć z początkiem roku szkolnego. Ostatecznie lista zwycięzców pojawiła się na stronie MEiN w październiku, tuż po naszej publikacji.
I tak na liście zwycięskich 52 podmiotów z modułu patriotycznego ok. 15 to instytucje związane z Kościołem lub wprost powołujące się na nauki Kościoła, prowadzące szkoły katolickie. Dalej są organizacje, których członkowie kształcili się w toruńskiej szkole o. Rydzyka, a w tamtejszych mediach zdobywali szlify; są osoby wywodzące się z Collegium Intermarium (uczelni powiązanej z Ordo Iuris). W zarządach wyróżnionych organizacji są osoby niekryjące sympatii politycznych, w tym dawni kandydaci w wyborach z ramienia PiS. Wśród beneficjentówsą także instytuty i towarzystwa osadzone w myśli narodowej, których członkowie to równocześnie publicyści komentujący aktualności. O ok. 12 inicjatywach (w tym dwóch harcerskich) można powiedzieć, że wynikają z lokalnych potrzeb, nie mają zabarwień politycznych, a osoby, które za nimi stoją – sprecyzowanych poglądów, którymi dzielą się publicznie.