Czy pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych też mają obecnie wakacje?
Wręcz przeciwnie. Poradnie są tzw. placówkami nieferyjnymi, w związku z tym nie mają wakacji. Co prawda w tym okresie pracownicy korzystają z urlopu, ale jego wymiar jest znacznie mniejszy niż dla tzw. nauczycieli tablicowych – wynosi 35 dni w roku.