Dyrektor szkoły będzie musiał zapewnić nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu wsparcie w realizacji obowiązków pracowniczych oraz doskonaleniu wiedzy i umiejętności, w szczególności warunki do udziału w formach doskonalenia zawodowego oraz korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej biblioteki pedagogicznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Taki nauczyciel będzie też mógł liczyć na wsparcie przydzielonego przez dyrektora mentora z grona nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.
Takie m.in. zmiany znajdują się w projekcie rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, który trafił właśnie do konsultacji społecznych. Jego wydanie jest efektem zmian wprowadzonych nowelizacją Karty nauczyciela z 23 czerwca 2022 r. (obecnie ustawa oczekuje na rozpatrzenie przez Senat – druk nr 476). Nowelizacja ta zakłada, że od 1 września 2022 r. zostaną uchylone stopnie awansu zawodowego stażysty i kontraktowego, a w ich miejsce pojawi się nauczyciel bez stopnia – inaczej określany jako przygotowujący się do zawodu.